D I R E C Ţ I A   D E   S Ă N Ă T A T E   P U B L I C Ă   A   J U D E Ţ U L U I   S I B I U
 
 
 

BINE AȚI VENIT!

Direcţia de Sănătate Publică este o instituţie publică cu personalitate juridică care îşi desfăşoară activitatea în scopul realizării politicilor şi programelor naţionale de sănătate publică, a activităţii de medicină preventivă şi a inspecţiei sanitare de stat, a monitorizării stării de sănătate şi a organizării statisticii de sănătate, precum şi a planificării şi derulării investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

DSP reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel local care are următoarele atribuții:

  • organizează şi controlează punerea în aplicare a programelor naţionale de sănătate publică la nivel local;
  • organizează şi supraveghează activitatea de medicină preventivă din teritoriul judeţului;
  • în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, organizează acţiuni de educaţie pentru sănătatea populaţiei;
  • exercită atribuţii specifice de inspecţie sanitară de stat prin personalul împuternicit în condiţiile legii;
  • coordonează serviciile de salvare din teritoriu, organizează şi coordonează asistenţă medicală în caz de calamităţi, catastrofe ţi situaţii deosebite;
  • organizează culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice medicale, întocmesc rapoarte care sunt puse la dispoziţia Ministerului Sănătăţii Publice şi autorităţilor locale, potrivit legii, respectându-se confidenţialitatea datelor referitoare la persoane;
  • la cererea unor persoane fizice sau juridice, efectuează servicii privind sănătatea publică , sevicii pentru care percepe tarife potrivit actelor normative în vigoare.

ACTELE NORMATIVE care reglementează organizarea și funcționarea instituției:

ANUNȚURI IMPORTANTE:

  1. ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR ȘI CERERE ÎNSCRIERE PENTRU SELECȚIA DOSARELOR
  2. REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU RECRUTAREA ȘI SELECȚIA SPECIALIȘTILOR ASISTENȚI MEDICALI COMUNITARI
  3. REZULTATELE FINALE ALE SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU RECRUTAREA ȘI SELECȚIA SPECIALIȘTILOR ASISTENȚI MEDICALI COMUNITARI