D I R E C Ţ I A   D E   S Ă N Ă T A T E   P U B L I C Ă   A   J U D E Ţ U L U I   S I B I U
 
 
 
CALL CENTER COVID-19: 021.414.44.69
PROGRAM: LUNI - DUMINICĂ, ÎNTRE ORELE 08:00 - 20:00
 
PENTRU ORICE INFORMAȚII LEGATE DE COVID-19 DIN JUDEȚUL SIBIU, VĂ RUGĂM APELAȚI CALL CENTER-UL DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SIBIU
 
 

Direcția de Sănătate Publică a județului Sibiu face apel la medicii rezidenți cu pregătire în Centrul Universitar Sibiu și la studenții de la Facultatea de Medicină Sibiu pentru ca, prin acțiuni de voluntariat, să participe la anchetele epidemiologice și la activitatea de informare a populației prin Call Center, după un program ce se va stabili de comun acord.

INFORMAȚII ȘI RECOMANDĂRI UTILE COVID-19:

 1. Precizări importante privind izolarea la domiciliu a persoanelor sosite în țară începând cu data de 15 mai 2020;
 2. Indicații privind gestionarea deșeurilor municipale în condițiile transmiterii virusului SARS-CoV-2;
 3. Recomandări privind conduita socială responsabilă și obligativitatea asigurării sănătății lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă, către toate Serviciile de medicina muncii;
 4. "Pașapoarte de imunitate" în contextul pandimiei de Covid-19;
 5. Circulația persoanelor în timpul epidemiei de Covid-19;
 6. Rezistența la antimicrobiene și Covid-19.
 
LINIE TELVERDE DESTINATĂ CETĂȚENILOR CARE DORESC INFORMAȚII SUPLIMENTARE LEGATE DE PREVENIREA INFECTĂRII CU VIRUSUL COVID - 19 (CORONAVIRUS), OPERAȚIONALIZATĂ LA NIVELUL INSTITUTULUI NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII:
 

telverde

9696

BINE AȚI VENIT!

Direcţia de Sănătate Publică este o instituţie publică cu personalitate juridică care îşi desfăşoară activitatea în scopul realizării politicilor şi programelor naţionale de sănătate publică, a activităţii de medicină preventivă şi a inspecţiei sanitare de stat, a monitorizării stării de sănătate şi a organizării statisticii de sănătate, precum şi a planificării şi derulării investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

DSP reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel local care are următoarele atribuții:

 • organizează şi controlează punerea în aplicare a programelor naţionale de sănătate publică la nivel local;
 • organizează şi supraveghează activitatea de medicină preventivă din teritoriul judeţului;
 • în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, organizează acţiuni de educaţie pentru sănătatea populaţiei;
 • exercită atribuţii specifice de inspecţie sanitară de stat prin personalul împuternicit în condiţiile legii;
 • coordonează serviciile de salvare din teritoriu, organizează şi coordonează asistenţă medicală în caz de calamităţi, catastrofe ţi situaţii deosebite;
 • organizează culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice medicale, întocmesc rapoarte care sunt puse la dispoziţia Ministerului Sănătăţii Publice şi autorităţilor locale, potrivit legii, respectându-se confidenţialitatea datelor referitoare la persoane;
 • la cererea unor persoane fizice sau juridice, efectuează servicii privind sănătatea publică , sevicii pentru care percepe tarife potrivit actelor normative în vigoare.

ACTELE NORMATIVE care reglementează organizarea și funcționarea instituției:

ANUNȚURI IMPORTANTE:

 1. NOU! LANSAREA PROGRAMELOR DE SPECIALIZARE PENTRU ASISTENTE MEDICALE 2020-2021
 2. REZULTATELE FINALE ALE SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU RECRUTAREA ȘI SELECȚIA SPECIALIȘTILOR ASISTENȚI MEDICALI COMUNITARI SESIUNEA OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2019
 3. REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU RECRUTAREA ȘI SELECȚIA SPECIALIȘTILOR ASISTENȚI MEDICALI COMUNITARI SESIUNEA OCTOMBRIE- DECEMBRIE 2019
 4. ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A SPECIALIȘTILOR ASISTENȚI MEDICALI COMUNITARI ȘI MEDIATORI SANITARI ȘI CERERE ÎNSCRIERE PROCEDURĂ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE
 5. LISTĂ LOCALITĂȚI RUNDA A DOUA DE SELECȚIE
 6. ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR ȘI CERERE ÎNSCRIERE PENTRU SELECȚIA DOSARELOR
 7. REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU RECRUTAREA ȘI SELECȚIA SPECIALIȘTILOR ASISTENȚI MEDICALI COMUNITARI
 8. REZULTATELE FINALE ALE SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU RECRUTAREA ȘI SELECȚIA SPECIALIȘTILOR ASISTENȚI MEDICALI COMUNITARI