D I R E C Ţ I A   D E   S Ă N Ă T A T E   P U B L I C Ă   A   J U D E Ţ U L U I   S I B I U
 
 
 

BINE AȚI VENIT!

Direcţia de Sănătate Publică este o instituţie publică cu personalitate juridică care îşi desfăşoară activitatea în scopul realizării politicilor şi programelor naţionale de sănătate publică, a activităţii de medicină preventivă şi a inspecţiei sanitare de stat, a monitorizării stării de sănătate şi a organizării statisticii de sănătate, precum şi a planificării şi derulării investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

DSP reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel local care are următoarele atribuții:

  • organizează şi controlează punerea în aplicare a programelor naţionale de sănătate publică la nivel local;
  • organizează şi supraveghează activitatea de medicină preventivă din teritoriul judeţului;
  • în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, organizează acţiuni de educaţie pentru sănătatea populaţiei;
  • exercită atribuţii specifice de inspecţie sanitară de stat prin personalul împuternicit în condiţiile legii;
  • coordonează serviciile de salvare din teritoriu, organizează şi coordonează asistenţă medicală în caz de calamităţi, catastrofe ţi situaţii deosebite;
  • organizează culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice medicale, întocmesc rapoarte care sunt puse la dispoziţia Ministerului Sănătăţii Publice şi autorităţilor locale, potrivit legii, respectându-se confidenţialitatea datelor referitoare la persoane;
  • la cererea unor persoane fizice sau juridice, efectuează servicii privind sănătatea publică , sevicii pentru care percepe tarife potrivit actelor normative în vigoare.

ACTELE NORMATIVE care reglementează organizarea și funcționarea instituției:

ANUNȚURI IMPORTANTE:

  1. ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR ȘI CERERE ÎNSCRIERE PENTRU SELECȚIA DOSARELOR