CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

15. 11. 11
Serviciul de control în sănătate publică este condus de un şef serviciu - inspector şef, cu pregătire profesională medic specialist/primar în specialităţile de igienă sau sănătate publică, şi are în responsabilitate şi coordonare activităţile compartimentului pentru inspecţie de mediu, aliment, muncă, colectivităţi de copii şi radiaţii, respectiv compartimentul de control unităţi şi servicii de sănătate din teritoriul administrativ.
 
Serviciul de control în sănătate publică este organizat în două birouri/compartimente:
  • Biroul/Compartimentul inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă
  • Biroul/Compartimentul control unităţi şi servicii de sănătate