Politici și strategii de intervenție în domeniul prevenirii efectelor dăunătoare ale consumului de alcool

18. 08. 13

Politici şi strategii de intervenţie la nivel european

În 1992, OMS a inițiat primul plan de acțiune în domeniul prevenirii efectelor dăunătoare ale consumului de alcool pentru cele 52 de state membre ale Regiunii Europene. În 2001, la Stockholm, Suedia, a fost organizată prima conferință ministerială adresată consumului de alcool în rândul tinerilor, copiii și tinerii fiind identificați ca grupuri țintă prioritare ale intervențiilor adresate consumului de alcool. În același timp, în ultimele două decenii, OMS a sustinut politicile de promovare a echității în domeniul sănătății. În anul 2005, a fost înființată Comisia privind Determinanții Sociali ai Sănătății care a adus un „progres remarcabil în ceea ce privește justificarea studiului inegalităților în domeniul sănătății și a relației dintre politică și sănătate”.

Tratatul de la Lisabona (2007) a consolidat rolul UE în coordonarea activităților de sănătate publică ale statelor membre și a definit atenția acordată grupurilor vulnerabile ca problemă cheie. Prima Strategie globală privind combaterea efectelor consumului dăunător de alcool, lansată în 2006, a fost concepută pentru a ajuta guvernele statelor UE să-și coordoneze acțiunile pentru a reduce efectele negative ale alcoolului. Strategia accentuează impactul negativ pe care îl are abuzul de alcool asupra individului, a familiei și a societății. Protejarea tinerilor, a copiilor și copiilor nenăscuți este prima dintre cele cinci arii prioritare, pentru care sunt furnizate obiective de intervenție la nivelul statelor membre.

Obiectivele principale ale intervenţiilor sunt: întârzierea debutului consumului de alcool, reducerea şi minimizarea cantităţilor de alcool consumate de către adolescenţi și reducerea consecinţelor pe care copiii le pot suferi în familiile afectate de alcoolism. Strategia europeană “Sănătatea 2020” stabileşte o agendă ambiţioasă şi de perspectivă în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei, centrată pe bolile netransmisibile și pe factorii de risc, ca priorități în perioada 2012-2020. La a 63-a Adunare a OMS, a fost prezentat Planul European de Acțiune Pentru Reducerea Consumului Dăunător de Alcool 2012-2020 care oferă dovezi științifice și modele de bună practică privind strategiile de reducere a consumului dăunător de alcool. Planul de acţiune privind consumul de alcool în rândul tinerilor şi episoadele de consum excesiv de alcool trasează acţiuni concrete adresate grupelor de vârstă “tinere”: copiii nenăscuţi, copiii, adolescenţii şi tinerii în vârstă de până la 25 ani.

Strategia Europeană privind Alcoolul 2016-2022, elaborată în 2015, păstrează temele prioritare și obiectivele primei Strategii în domeniul alcoolului, susținând îndeplinirea Planului European de Acțiune 2012-2020, adoptat de către toate statele membre ale UE.

Strategia UE în materie de droguri 2013-2020 oferă cadrul politic general și prioritățile pentru politica UE în domeniul drogurilor și răspunde noilor provocări identificate în ultimii ani, printre care tendința în creștere a politoxicomaniei.

Politici şi strategii de intervenţie la nivel naţional

Documentele care orientează activitatea de promovare a unui stil de viaţă sănătos derivă din Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 „Sănătate pentru prosperitate", care preia liniile directoare ale Strategiei Europene OMS privind Sănătatea Copiilor şi Adolescenţilor în Europa pentru anii 2014-2024 și pevederile Programului XII de acţiuni al OMS pentru 2014-2019.

Organizarea şi desfăşurarea campaniilor naționale de Informare-Educare-Conștientizare (IEC) privind efectele consumului de alcool sunt prevăzute de Programul Național de Evaluare și Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate prin Subprogramul de Evaluare și Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate; domeniu specific: intervenții pentru un stil de viață sănătos. Campaniile IEC sunt finanțate de către Ministerul Sănătății, iar suportul metodologic este asigurat de către Institutul Național de Sănătate Publică. Consiliul naţional pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor de reducere a consumului dăunător de alcool în România coordonează politicile şi acţiunile naţionale de reducere a consumului dăunător de alcool în acord cu priorităţile OMS la nivelul UE şi cu situaţia pe plan național.

Strategia naţională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2014-2020 abordează situaţia şi politicile pentru tinerii de 14-35 de ani şi ghidează politicile de tineret în direcţia convergenţei la nivel european. Pentru domeniul "Sănătate, sport şi recreere", grupul ţintă este reprezentat de tinerii consumatori de droguri şi/sau alcool, tinerii cu dizabilităţi, tinerele mame de 15-19 ani, tinerii infectaţi cu HIV/SIDA, tinerii afectaţi de diferite boli psihice, tinerii cu un stil de viaţă care nu include activităţi sportive sau culturale.

Programul național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 are ca obiectiv prevenirea consumului de droguri, inclusiv tutun, alcool și substanțe noi cu proprietăți psihoactive în rândul grupurilor vulnerabile și a populației școlare, prin abordarea factorilor psihosociologici generatori de vulnerabilitate.

Campanii de Informare-Educare-Conștientizare cu ocazia “LUNII NAŢIONALE A INFORMĂRII DESPRE EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOL” au avut loc în perioada 2012-2017, sub următoarele sloganuri:

  1. 2012    “Fiţi conştienţi, alcoolul, distruge vieţi!”
  2. 2013    “Alcoolul – destindere, dependență, dezastru!”
  3. 2014    “Alcoolul – falsul prieten al familiei tale!”
  4. 2015    “Spune NU alcoolului în timpul sarcinii! Protejează viața din tine!”
  5. 2016    “Alcoolul îţi poate schimba viaţa...ÎN RĂU!”
  6. 2017    “Nu lăsa alcoolul să-ți hotărască viitorul!