Laborator igiena radiaţiilor

16. 03. 23

ŞEF COMPARTIMENT: DR. CARMEN BREZAI

Punct de lucru:

  • Str. Pompeiu Onofreiu, nr. 2, Sibiu
  • Telefon: 0269/431987
  • Program: L-V 08:00 - 14:00

Activităţi efectuate de Laboratorul de Igiena Radiaţiilor:

TAXE ŞI TARIFE stabilite prin ORD MS nr. 208 din 7 martie 2012, publicat în MO nr. 172 din 16 martie 2012
Avizare si autorizare sanitara
Avizare amplasare, constructie si reamenajare unitati in care se desfasoara activitati nucleare 200 lei
Avizare faze de conservare, incetare a activitatii si dezafectare instalatii cu risc radiologic semnificativ 200 lei
Aviz sanitar pt. transport surse si materiale radioactive 200 lei
Autorizare sanitara pentru depozitare surse si materiale radioactive 300 lei
Autorizare sanitara pentru utilizarea instalatii radiologice dentare 200 lei
Autorizare sanitara pentru utilizare instalatii Rx diagnostic, Rx CT 300 lei
Autorizarea sanitara pentru utilizare instalatii defectoscopie industriala cu raze  sau gama 300 lei
Autorizarea sanitara utilizare laboratoare  mobile cu instalatii radiologice 300 lei
Autorizare sanitara de manipulare instalatii nucleare si surse din practici si activitati nucleare 400 lei
Autorizare sanitara pentru activitati in domeniul nuclear care nu se organi- zeaza in in unitati nucleare ( ex.: service) 400 lei
Autorizarea sanitara pentru utilizarea instalatiilor de radioterapie 500 lei
Autorizarea sanitara pentru utilizare tehnici nucleare, difractometrie, etc. 300 lei
Autorizare sanitara pentru laboratoare cu surse radioactive deschise 500 lei
Autorizare sanitara pentru lucru cu surse radioactive deschise, in exteriorul unitatii nucleare de baza 500 lei
Dozimetrii
Dozimetrie de camp la Rx dentar, difractometrie si similare 150/instalatie
Dozimetrii de camp la Rx diagnostic, terapie, defectoscopie 200/instalatie
Dozimetrie de camp laborator cu surse deschise 350/sursa
Dozimetrie de camp la radioterapie 300/instalatie
Radiometrie
Pregatirea chimica a probelor de alimente pentru analiza radiometrica 50 lei/proba
Pregatirea chimica a probelor de apa pentru analiza radiometrica 25 lei/proba
Radiocesiu 350 lei/proba
Radiostrontiu 350 lei/proba
Radiu 226 450 lei/proba
Alte determinari specifice
Radiometreie alfa sau beta globala pentru activitati mici 100 lei/proba
Alte prestatii privind igiena radiatiilor ionizante
Consultanta de specialitate 130 lei/ora
Referat evaluare riscuri in expunerea profesionala la radiatii ionizante 125 lei/referat
Taxa deplasare pentru efectuarea prestatiilor in exterior localitate Deviz