VACCINAREA - DECIZIE INFORMATĂ: Calendarul Național de Vaccinare

17. 08. 25

Medicii, furnizorii de servicii de sănătate, dar şi pacienţii se confruntă cu numeroase întrebari, referitoare la calendarul de vaccinare, la precauţii şi contraindicaţii, la numărul de vaccinuri care pot fi administrate concomitent, la identificarea şi interpretarea efectelor adverse.

În plus, personalul medical este responsabil şi cu educarea părinţilor şi a pacienţilor, prin selectarea adecvată a informaţiilor ce pot şi trebuie oferite pentru ca aceştia să înţeleagă corect tot ceea ce este necesar, pentru a putea lua o decizie, în deplină cunoştinţă de cauză, din surse autorizate.

Referitor la CALENDARUL NAŢIONAL de VACCINARE, în România au fost elaborate recomandări pentru administrarea vaccinurilor, pentru majoritatea bolilor transmisibile specifice sugarului şi copilului mic, cu câteva decenii în urmă. Acestea sunt actualizate permanent, pornind de la recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi experienţa ţărilor din Uniunea Europeană în domeniul imunizării, aceste documente constituind un suport pentru completarea schemei naţionale de imunizare (Programul Naţional de Imunizare).

calendar1

*1 În situaţia în care vaccinul hepatitic B nu este disponibil pentru administrare în primele 24 de ore de la naştere, copiilor născuţi din mame AgHBs pozitive li se va aplica temporar următoarea schemă de vaccinare:

calendar2

La vârsta de 11 luni, copiii vor fi vaccinaţi conform Calendarului naţional de vaccinare, respectiv vor primi a IV-a doză de vaccin diftero – tetano – pertussis acelular – poliomielitic – Haemophilus B – hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep.B), combinaţie ce poartă denumirea de Vaccin HEXAVALENT. Copiii născuţi din mame AgHBs negative vor fi vaccinaţi conform Calendarului naţional de vaccinare începând cu vârsta de 2 luni, fără a mai fi necesară recuperarea dozei de vaccin hepatitic B care nu a fost administrată la naştere.

*2 Vaccinul pneumococic conjugat va fi inclus în Calendarul naţional de vaccinare în funcţie de fondurile disponibile.

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi de unică folosinţă.