Lista prestatorilor de servicii funerare

18. 06. 27

Conform HG 741/12.10.2016, art. 7, alin. 5, Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor afișa pe site-ul propriu lista prestatorilor de servicii funerare AUTORIZAȚI, precum și documentele necesare pentru eliberarea avizelor și autorizațiilor emise de acestea în conformitate cu Ordinul MS 1532/2017 și Ordinul 1533/2017.

LISTA PRESTATORILOR DE SERVICII FUNERARE AUTORIZAȚI ÎN JUDEȚUL SIBIU:

NR. CRT.

SOCIETATEA 

ADRESA PUNCTULUI DE LUCRU 

OBIECTIVUL DE ACTIVITATE

 1

 SC CARITABIL SRL

MUN. SIBIU, STR. GEORGE BACOVIA, NR. 3 

 UNITATE DE PRESTĂRI SERVICII FUNERARE (ÎNGRIJIRI MORTUARE, SPAȚII PENTRU CEREMONII FUNERARE, TRANSPORT MORTUAR, COMERȚ ARTICOLE FUNERARE)

 2

 PAROHIA ORTOXĂ ROMANE GURA RÂULUI II

 GURA RÂULUI, STR. PRICIPALĂ, NR. 78

SALĂ CEREMONII FUNERARE (CAPELĂ)

3

SC LA NELU KLEIN SRL

MUN. SIBIU, STR. CALEA DUMBRĂVII, NR. 124

 UNITATE DE PRESTĂRI SERVICII FUNERARE (SPAȚII PENTRU CEREMONII FUNERARE ȘI TRANSPORT MORTUAR)

4

SC VREMURI SRL

MUN. SIBIU, STR. CEZAR BOLLIAC, NR. 29A

MAGAZIN ARTICOLE FUNERARE ȘI TRANSPORT FUNERAR

5

SC AMURGUL-UNU SRL

MUN. SIBIU, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 87A

MAGAZIN ARTICOLE FUNERARE ȘI TRANSPORT FUNERAR

6

SC SOLOMON SERV-FUN  SRL

DUMBRĂVENI, STR. TIMOTEI CIPARIU, NR. 10

UNITATE PRESTĂRI SERVICII FUNERARE (ÎNGRIJIRI MORTUARE, SPAȚII PENTRU CEREMONII FUNERARE, TRANSPORT FUNERAR)

7

SC ANDRACLAU-UDICOM SRL

MUN. MEDIAȘ, STR. HORIA, NR. 6

UNITATE PRESTĂRI SERVICII FUNERARE (ÎNGRIJIRI MORTUARE, SPAȚIU PENTRU CEREMONII FUNERARE, TRANSPORT MORTUAR, COMERȚ ARTICOLE FUNERARE

8 SC LA CAPELA SRL MUN. MEDIAȘ, STR. GEORGE COȘBUC, NR. 2 UNITATE PRESTĂRI SERVICII FUNERARE (ÎNGRIJIRI MORTUARE, TRANSPORT MORTUAR, COMERȚ ARTICOLE FUNERARE)

FORMULARE ȘI DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR:

  1. Cerere pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare pentru prestarea de servicii funerare
  2. Cerere pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare pentru activități de înmormântare/înhumare (cimitire)

UNITATE PRESTĂRI SERVICII FUNERARE (ÎNGRIJIRI MORTUARE, SPAȚIU PENTRU CEREMONII FUNERARE, TRANSPORT MORTUAR, COMERȚ ARTICOLE FUNERARE