Lista prestatorilor de servicii funerare

18. 06. 27

Conform HG 741/12.10.2016, art. 7, alin. 5, Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor afișa pe site-ul propriu lista prestatorilor de servicii funerare AUTORIZAȚI, precum și documentele necesare pentru eliberarea avizelor și autorizațiilor emise de acestea în conformitate cu Ordinul MS 1532/2017 și Ordinul 1533/2017.

LISTA PRESTATORILOR DE SERVICII FUNERARE AUTORIZAȚI ÎN JUDEȚUL SIBIU:

NR. CRT. SOCIETATEA  ADRESA PUNCTULUI DE LUCRU  OBIECTIVUL DE ACTIVITATE
 1  SC CARITABIL SRL MUN. SIBIU, STR. GEORGE BACOVIA, NR. 3   UNITATE DE PRESTARI SERVICII FUNERARE (ÎNGRIJIRI MORTUARE, SPAȚII PENTRU CEREMONII FUNERARE, TRANSPORT MORTUAR, COMERȚ ARTICOLE FUNERARE)
 2  PAROHIA ORTOXĂ ROMANE GURA RÂULUI II  GURA RÂULUI, STR. PRICIPALĂ, NR. 78 SALĂ CEREMONII FUNERARE (CAPELĂ)

FORMULARE ȘI DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR:

  1. Cerere pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare pentru prestarea de servicii funerare
  2. Cerere pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare pentru activități de înmormântare/înhumare (cimitire)