Ambrozia - prezentare și combatere

18. 10. 09

În Monitorul Oficial nr. 785/2018 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

Pentru informare și conștientizare asupra necesității combaterii acestei buruieni, vă invităm să parcurgeți materialul atașat, cu imagini și informații referitoare la aspectul plantei, modul de combatere, afecțiunile cauzatecu recomandările de specialitate, sancțiunile aplicate și instituțiile responsabile cu implementarea cu celeritate a prevederilor legislative în domeniu.

ambrozie