17. 03. 27

Vă informăm, de asemenea, că Institutul Național de Sănătate Publică a lansat campania de conștientizare privind prevenirea cancerului de col uterin "Protejează-i aripile". Această campanie se va desfășura pe parcursul întregului an 2017 și are ca scop creșterea nivelului de informare al populației cu privire la mijloacele de prevenire a cancerului de col uterin, cât și cu privire la serviciile preventive la care au acces în cadrul programelor naționale de sănătate. Mai multe detalii găsiți pe pagina de internet a campaniei: http://insp.gov.ro/index.php/campania-protejeaza-i-aripile.

17. 03. 24

Deoarece Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Sibiu are ca preocupare principală supravegherea calităţii apei potabile distribuită populaţiei din judeţul Sibiu, a fost publicat RAPORTUL privind calitatea apei potabile în anul 2016, pe care îl puteţi accesa AICI.

Pentru a descărca anexele raportului într-o calitate mai bună, apăsați AICI.

16. 11. 25
  • CABINETE MEDICALE DE FAMILIE
  • CABINETE STOMATOLOGICE
  • CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE
  • FARMACII
  • LABORATOARE

Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu Legea 226/2009, privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România, aveți obligativitatea să raportați către DSP SIBIU darea de seamă privind activitatea unității sanitare, pe perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2016.

Datele vor fi transmise atât în format electronic (E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), cât și pe suport de hârtie, ștampilat și semnat.

Pentru a descărca formularul de raportare, apăsați AICI.

Termenul de raportare: 10 IANUARIE 2017

16. 11. 07

Avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr.806 din 13 octombrie 2016 a Ordinului MS/CNAS nr.1.123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informatiilor si procedurilor operationale necesare utilizarii si functionarii dosarului electronic de sanatate (DES) al pacientului, prevederile HG nr.34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului, informam furnizorii de servicii medicale autorizati de Ministerul Sanatatii pentru a furniza servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale ca incepand cu data de 12 noiembrie 2016 devine obligatorie utilizarea si completarea dosarului electronic de sanatate al pacientului.

Dosarul electronic de sănătate, denumit în continuare DES, este o componentă a sistemului informaţional sanitar şi reprezintă înregistrări electronice consolidate la nivel naţional, cuprinzând date şi informaţii medicale relevante pentru medici şi pacienţi.

Sistemul DES este parte integrantă a platformei informatice din asigurările de sănătate, care se utilizează în mod obligatoriu la nivelul furnizorilor de servicii medicale, autorizaţi în conformitate cu prevederile legale, prin medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceşti furnizori, pentru toate serviciile medicale acordate pacienţilor aferente întregii activităţi medicale.

Prin furnizori de servicii medicale se înţelege persoanele fizice sau juridice autorizate de Ministerul Sănătăţii pentru a furniza servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, în conformitate cu prevederile legale.

Sistemul DES este un serviciu public furnizat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, pentru toţi pacienţii care au obligaţia, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, să se asigure în sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi pentru toţi furnizorii de servicii medicale - pentru toate tipurile de asistenţă medicală, aflaţi sau nu într-o relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.

Furnizorii de servicii medicale care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate utilizează sistemul DES şi sunt înrolaţi în platforma informatică din asigurările de sănătate.

Furnizorii de servicii medicale care nu se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum şi medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceştia, în vederea utilizării sistemului DES, au obligaţia înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate.

În vederea înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate, furnizorii de servicii medicale medicale care nu se află în relaţii contractuale vor depune la sediul casei de asigurări de sănătate în raza administrativ-teritorială în care aceştia îşi desfăşoară activitatea o cerere pentru utilizarea unui certificat calificat în platforma informatică din asigurările de sănătate, conform modelului prevăzut în ANEXA de mai jos.

Neutilizarea DES de către furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, reprezentând necompletarea şi/sau neînregistrarea datelor şi informaţiilor în sistemul DES, se sancţionează corespunzător prevederilor actelor normative în vigoare care reglementează materia asigurărilor sociale de sănătate în ceea ce priveşte relaţia contractuală dintre furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de sănătate.

Pentru furnizorii de servicii medicale care nu se află într-o relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, neîndeplinirea acestei obligaţii se sancţionează de către Ministerul Sănătăţii în condiţiile legii.

Transmiterea datelor şi informaţiilor medicale către sistemul DES se realizează din aplicaţia informatică a furnizorului de servicii medicale sau din portalul DES.

Aplicaţiile informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate şi certificate în sistemul DES, caz în care furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor.

Furnizorii de servicii medicale care nu deţin sisteme informatice proprii vor utiliza portalul DES pentru a completa şi transmite date în dosarul electronic de sănătate al pacientului.

Prin intermediul acestor aplicaţii datele şi informaţiile se transmit în mod automat.

Toate aplicaţiile informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale care se interconectează cu sistemul DES trebuie să respecte specificaţiile tehnice de interconectare, precum şi standardul privind forma datelor transmise.

În vederea certificării, aplicaţiile informatice utilizează mediul de certificare.

Toate informaţiile şi specificaţiile necesare certificării sunt publice şi accesibile on-line prin instrumentele puse la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, respectiv prin portalul DES la adresa http://www.des-cnas.ro şi prin forumul DES la adresa http://forum.des-cnas.ro/.

Mediul de producţie este destinat conectării la sistemul DES a furnizorilor de servicii medicale care utilizează o aplicaţie certificată. Mediul de producţie conţine date reale privind dosarele electronice de sănătate ale pacienţilor.

Procedura de conectare la mediul de producţie în vederea utilizării DES este publică şi accesibilă online prin instrumentele puse la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, respectiv prin portalul DES la adresa http://www.des-cnas.ro şi prin forumul DES la adresa http://forum.des-cnas.ro/.

Informatii suplimentare cu privire la :

- datele, informatiile si procedurile operationale necesare utilizarii si functionarii dosarului electronic de sanatate (DES) al pacientului,

- Ordinul MS/CNAS nr.1.123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informatiilor si procedurilor operationale necesare utilizarii si functionarii dosarului electronic de sanatate (DES) al pacientului,

- HG nr.34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului

se pot consulta pe site-ul CAS Sibiu-sectiunea-„DOSARUL ELECTRONIC DE SANATATE AL PACIENTULUI OBLIGATORIU INCEPAND 12 NOIEMBRIE 2016”.

Descarca AICI ANEXA.