Pregătire a 2-a specialitate în regim cu taxă - sesiunea noiembrie 2019

19. 10. 21

Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2019, Ministerul Sănătății organizează sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.

Candidații pot obține avizul instituţiilor de învăţământ medical superior pentru înscriere în perioada 23.10.2019-04.11.2019 inclusiv.

Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea noiembrie 2019, se depun la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică / Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti, în perioada 01.11.2019-08.11.2019, inclusiv, precum și prin serviciile poștale (data poştei cel târziu 08.11.2019).

  1. Metodologie privind înscrierea la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, din sesiunea noiembrie 2019
  2. Locuri a 2-a specialitate
  3. Cerere-model
  4. Angajament plată
  5. Ordin-taxă