20. 02. 07

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 19 martie-24 martie 2020 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 30 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

 1. Publicație 19.03.2020
 2. Comunicat îndreptare eroare materială
 3. Cerere 2020
19. 09. 24

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 06 noiembrie-06 decembrie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.

Pentru această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care finalizează până la data de 30 septembrie 2019 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare, în condiţiile prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate de Ministerul Sănătăţii, prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005, în care s-a efectuat pregătirea.

 1. Publicație examen atestate
 2. Cerere
19. 08. 22

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 16 octombrie - 22 noiembrie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

În atenția candidaților care doresc să se înscrie la Direcția de Sănătate Publică a județului Sibiu: certificatul medical va fi eliberat de către Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgență Sibiu, situat în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4.

 1. Publicatie 16.10.2019
 2. Cerere
 3. Cerere DSP Sibiu
 4. Model adeverință coordonator rezidenți a doua specialitate
 5. Model recomandare coordonator rezidenți a doua specialitate
 6. Model recomandare coordonator rezidenți prima specialitate
19. 05. 14

Ministerul Sănătății organizează în perioada 19 iunie-23 iulie 2019, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii stomatologi și farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 30 septembrie 2019, efectuată în specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

Înscrieri:

 1. Candidații vor depune dosarele pentru înscrierea la acest examen de grad profesional la Direcțiile de Sănătate Publică Județene din centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, în perioada 15-29 mai 2019, inclusiv.
 2. Pentru ministerele cu rețea medicală proprie, dosarele candidaților vor fi depuse la direcțiile medicale ale ministerelor cu rețea sanitară proprie tot în perioada 15-29 mai 2019, inclusiv.
 3. Dosarele cadrelor didactice, ale angajaților cu funcții în cercetarea științifică medicală, ale candidaților cu activitate prestată înafara României precum și dosarele care au nevoie de alte aprobări speciale vor fi depuse sau transmise prin servicii poștale, în aceeași perioadă, respectiv între 15-29 mai 2019, inclusiv,   la sediul Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății, str. Bodești nr. 1, sector 2, București.
19. 05. 06

Ministerul Sănătății organizează la data de 29 mai 2019 examen pentru obținerea titlului de specialist/principal pentru biologii, chimiștii și biochimiștii încadrați în unitățile sanitare și/sau de cercetare științifică medicală, în condițiile prevăzute de Legea nr. 460/2003.

Examenele se vor desfășura în centrele universitare medicale: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Oradea, Timișoara și Târgu Mureș.

Mai multe detalii găsiți pe site-ul M.S.: http://www.ms.ro/specialisti-in-domeniul-sanatatii/#4d3505dp0m