19. 02. 05

Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 20 martie-26 aprilie 2019 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în rezidențiat respectiv în cea de a doua specialitate până la data de 30 aprilie 2019 cu respectarea prevederilor  Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

În atenția candidaților care doresc să se înscrie la Direcția de Sănătate Publică a județului Sibiu: certificatul medical va fi eliberat de către Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgență Sibiu, situat în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4.

 1. Publicație;
 2. Cerere toate specialitățile;
 3. Model recomandare.

18. 10. 04

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 07 noiembrie – 07 decembrie 2018 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.

Pentru  această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care au finalizat până la data de 30 septembrie 2018 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare, în condiţiile prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate  de Ministerul Sănătăţii,   în care s-a  efectuat pregătirea.

 1. publicație
 2. cerere
18. 08. 22

Certificatele de medic/medic dentist/farmacist primar obţinute în urma promovării examenelor organizate de Ministerul Sănătății în sesiunea iunie 2018, pot fi ridicate de la Direcţia de Sănătate Publică Sibiu, biroul RUNOS, camera 2.

18. 08. 20

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 17 octombrie-23 noiembrie 2018 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

Excepţie de la data de începere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, pentru care examenul se organizează la data de 15 septembrie 2018 (sâmbătă), simultan cu examenul EDA.

În atenția candidaților care doresc să se înscrie la Direcția de Sănătate Publică a județului Sibiu: certificatul medical va fi eliberat de către Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgență Sibiu, situat în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4.

 1. Publicația de examen privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist
 2. Declarație consimțământ pag. 1
 3. Declarație consimțământ pag. 2
 4. Cerere
 5. Cerere a 2-a specialitate
 6. Cerere toate specialitățile
 7. Cerere UMF
 8. Model recomandare
 9. Adresa M.S. - C.R.U.S.P. Nr. 41352/14.08.2018
 10. În atenția candidaților la examenul de medic specialist
18. 07. 23

Aducem la cunoştinţă celor interesaţi, că la Direcţia de Sănătate Publică Sibiu se eliberează diplomele care atestă promovarea examenelor organizate de Ministerul Sănătăţii pentru obţinerea  de atestate de studii complementare,  sesiunea 16 mai 2018.