Anunț important!

18. 07. 23

Aducem la cunoştinţă celor interesaţi, că la Direcţia de Sănătate Publică Sibiu se eliberează diplomele care atestă promovarea examenelor organizate de Ministerul Sănătăţii pentru obţinerea  de atestate de studii complementare,  sesiunea 16 mai 2018.