18. 08. 20

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 17 octombrie-23 noiembrie 2018 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

Excepţie de la data de începere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, pentru care examenul se organizează la data de 15 septembrie 2018 (sâmbătă), simultan cu examenul EDA.

În atenția candidaților care doresc să se înscrie la Direcția de Sănătate Publică a județului Sibiu: certificatul medical va fi eliberat de către Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgență Sibiu, situat în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4.

 1. Publicația de examen privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist
 2. Declarație consimțământ pag. 1
 3. Declarație consimțământ pag. 2
 4. Cerere
 5. Cerere a 2-a specialitate
 6. Cerere toate specialitățile
 7. Cerere UMF
 8. Model recomandare
 9. Adresa M.S. - C.R.U.S.P. Nr. 41352/14.08.2018
 10. În atenția candidaților la examenul de medic specialist
18. 07. 23

Aducem la cunoştinţă celor interesaţi, că la Direcţia de Sănătate Publică Sibiu se eliberează diplomele care atestă promovarea examenelor organizate de Ministerul Sănătăţii pentru obţinerea  de atestate de studii complementare,  sesiunea 16 mai 2018.

18. 05. 14

Ministerul Sănătății organizează la data de 20 iunie 2018 examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 31 decembrie 2018, efectuată în specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

PUBLICAȚIA DE EXAMEN privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului profesional de medic, medic dentist respectiv farmacist primar, sesiunea 20 iunie 2018.

18. 04. 16

Ministerul Sănătății organizează începând cu data de 16 mai 2018 sesiune de examen pentru obținerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentiști și farmaciști.

 1. Publicația de examen
 2. Cerere tip
18. 02. 07

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 21 martie – 27 aprilie 2018 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 30 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare.

 Perioada de înscriere: 5-20 februarie 2018, inclusiv. 

În atenția candidaților care doresc să se înscrie la Direcția de Sănătate Publică a județului Sibiu: certificatul medical va fi eliberat de către Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, situat în Sibiu, b-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4.