19. 02. 13

În atenţia medicilor care au ales loc de pregătire în centrul universitar Sibiu, pe baza rezultatului obţinut la concursul de rezidenţiat din 19 noiembrie 2017 şi a redistribuirii locurilor rămase libere pentru domeniul medicină la concursul de rezidenţiat din 18 noiembrie 2018!

Repartiţia rezidenţilor pe clinici de îndrumare şi coordonatori de rezidenţiat va avea loc la Direcţia de Sănătate Publică Jud. Sibiu - biroul RUNOS, în ziua de 14 februarie 2019, în intervalul orar 10,00 – 12,30, după cum urmează:

  • Chirurgie orală şi maxilo-facială – ora 11:00
  • Medicină de familie – 12:00

Repartiţia  se va face în ordinea clasificării.

Stagiul de pregătire va începe la data de 15 februarie 2019.

19. 02. 11

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada februarie-martie 2019, prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an.

Depunerea cererilor se va face la direcțiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 11 februarie 2019 - 25 februarie 2019, inclusiv.

  1. anunț sesiune schimbare centre pregătire februarie 2019;
  2. capacitate disponibila sesiune schimbare centre
18. 12. 03

Candidații care sunt deja rezidenți au obligația ca în termen de 15 zile de la data alegerii noului loc/post să depună la Ministerul Sănătății (CRUSP, str. Bodești, nr. 1, sector 2, București) cerere privind ieșirea din starea de incompatibilitate. Cererea va fi însoțită de copia unui act de identitate în termen de valabilitate. În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu îşi exprimă opţiunea, iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunţat la calitatea de rezident dobândită anterior apariţiei stării de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sănătăţii.

Candidații care au susținut și promovat examenul de specialist în sesiunea octombrie 2018 și încheie stagiul de pregătire după data de 31 dec.2018 pot solicita amânarea începerii pregătirii în noua specialitate. În acest sens cererea va fi însoțită de adeverința eliberată de unitatea angajatoare actuală din care rezultă data finalizării pregătirii. Cei care au ales post în urma concursului de rezidențiat din 18 nov. 2018 vor prezenta și avizul noului angajator privind amânarea începerii pregătirii.

Candidații care dețin deja un titlu de specialist, au obligația de a depune angajamentul de plată a celei de a doua specialități. Aceștia au obligația de a achita prima tranșă semestrială în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii pregătirii. Neplata taxei în condițiile stabilite în angajamentul de plată, atrage excluderea definitivă din programul de pregătire, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3) din Ordinul nr. 973/4592/2010 al ministrului sănătății și ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 552/05.08.2010.

18. 12. 03

Ministerul Sănătății organizează redistribuirea, la cerere, a candidaților care la concursul de rezidențiat din sesiunea precedentă au fost declarați respinși, deși au obținut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, dar s-au clasat în afara numărului de locuri/posturi publicat la concurs.

18. 11. 27

Informații privind întreruperea sau prelungirea pregătirii prin rezidențiat, precum și recunoașterea stagiilor efectuate, găsiți AICI.