20. 12. 11

REPARTITIA PE CLINICI DE PREGATIRE SI COORDONATORI DE REZIDENTIAT – CENTRUL UNIVERSITAR SIBIU - SE VA DESFĂSURA DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM: descarcă de AICI.

Având în vedere condițiile epidemiologice din această perioadă, pentru evitarea aglomerației, medicii rezidenți sunt rugați să respecte programarea pe zile, ore și specialități.

20. 12. 02

In perioada 7 – 15 decembrie 2020, inclusiv, medicii se vor prezenta la unitățile sanitare desemnate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu, în vederea incheierii contractelor de munca pe durata determinata/nedeterminata.

Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post şi prezentarea la stagii se va face începând cu data de 01.01.2021.

Rezidenţii cu post se vor prezenta pentru încheierea formelor de încadrare pe baza adeverinţei eliberate de comisia locală de rezidenţiat, la unitatea sanitară pentru care s-a publicat postul.

Rezidenţii pe loc cu pregatire in centrul universitar Sibiu isi vor face incadrarea la unitatile sanitare desemnate, in functie de specialitatea aleasă.

 1. Lista spitalelor de încadrare se poate descărca de AICI.
20. 11. 21

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 24, 25, 26 și 27 noiembrie 2020 prin teleconferinţă, începând cu ora 9:00. Candidaţii se vor putea prezenta în oricare dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. La repartiție se pot prezenta numai candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim realizat pentru fiecare domeniu de concurs.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

 1. Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate și să poarte mască medicală; împuterniciții vor avea asupra lor și procura notarială.
 2. Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe TOATE regulile și circuitele create de organizatori pentru accesul în sala în care se organizează repartiția - NU poate fi depășită capacitatea sălii și va fi respectată distanțarea impusă de organizatori !
 3. Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pe traseul indicat de organizatori pentru a permite accesul următorilor candidați.
 4. Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.
 5. Însoțitorii sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori / personalul de supraveghere.
 6. Având în vedere condițiile epidemiologice din această perioadă, pentru evitarea aglomerației în zona locației de repartiție, candidații sunt rugați să se prezinte la locație cu maxim 1 oră înainte de ora estimată pentru a alege loc/post.
 7. Pentru informarea candidaților Ministerul Sănătății va pune la dispoziția acestora în zilele repartiției un site web public pe care pot urmări evoluția repartiției, cu actualizare în fiecare minut.
 8. Potrivit metodologiei de concurs "Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs."

IMPORTANT: Candidaţii de la Domeniul MEDICINĂ care doresc să aleagă loc în specialitatea CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ

În conformitate cu prvederile Ordinului 1509/2008 cu modificările și completările ulterioare, acești candidați trebuie să dețină licență în medicină și licență în medicină dentară/stomatologică. La momentul alegerii vor prezenta OBLIGATORIU comisiei de alegere cele 2 licențe în original și copie SAU copii legalizate ale celor două licențe. Copiile / copiile legalizate vor rămâne la comisie.

Programul de desfășurare a repartiției va fi:

 • marți, 24 noiembrie 2020 - în intervalul 9:00 - 19:00 – domeniul farmacie
 • miercuri, 25 noiembrie 2020 - în intervalul 9:00 - 16:00 – domeniul medicină dentară
 • miercuri, 25 noiembrie 2020 - în intervalul 16:30 - 19:00 – domeniul medicină (DOAR candidații de la poziția 1 la poziția 400)
 • joi, 26 noiembrie 2020 - în intervalul 9:00 - 19:00 – (continuare) domeniul medicină
 • vineri, 27 noiembrie 2020 - începând cu ora 9:00 – (continuare) domeniul medicină
 1. Lista locațiilor în care se organizează repartiția
20. 10. 08

Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie - sesiunea 15 noiembrie 2020.

Concursul se desfăşoară în centrele universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara. Inscrierile pentru concurs se fac prin direcţiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu reţea sanitară proprie.

În atenţia candidaţilor care doresc să se înscrie la Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Sibiu:

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice, creşterea numărului de infecţii cu coronavirusul SARS-CoV 2, dosarele de înscriere la concurs se vor transmite la Direcţia de Sănătate Publică a județului Sibiu exclusiv prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, în perioada 8-20 octombrie 2020 inclusiv, data poştei.

Dosarele se vor transmite la adresa: DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI SIBIU, Str. G. Bariţiu, nr. 3, cod 550178, loc. Sibiu, jud. Sibiu, în atenţia Biroului RUNOS.

Certificatul medical tip A5 va fi eliberat de către Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, situat în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4.

În certificat se va preciza dacă candidatul este: apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează.

Informaţii suplimentare la telefon: 0369.801811.

 1. Publicatie concurs rezidentiat
 2. Metodologie concurs rezidentiat
 3. Locuri scoase la concurs
 4. Posturi scoase la concurs
 5. Cerere
20. 09. 14

Ministerul Sănătății anunţă organizarea în perioada septembrie-octombrie 2020, a unei sesiuni de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți (transfer).

Având în vedere situația epidemiologică actuală, dosarele celor interesați se vor transmite exclusiv prin poştă sau servicii de curierat la direcțiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 14 septembrie 2020 – 24 septembrie 2020, data poștei, inclusiv.

 1. anunț schimbare centre rezidenți   AICI
 2. listă locuri disponibile   AICI
 3. model cerere schimbare centru   AICI