20. 03. 17

Accesați comunicatul Ministerului Sănătății - Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică  de AICI.

Având în vedere situaţia actuală privind pericolul răspândirii coronavirusului Covid-19, pentru evitarea deplasărilor multiple, Biroul RUNOS al DSP Sibiu îşi restrânge activitatea cu publicul.

Medicii/medicii dentiști/farmaciştii rezidenţi sunt rugați să transmită toate documentele cu caracter urgent (rotații de stagii, cereri întrerupere rezidenţiat, ridicare detaşări, etc.) prin mijloace electronice de comunicare la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Se vor preciza: adresa de e-mail şi telefonul de contact.

Informaţii suplimentare se obţin la telefon: 0369801811.

Vă mulţumim!

Anexăm: FORMULAR SCHIMBARE STAGIU

formular schimbare stagiu

20. 01. 23

Repartiţia rezidenţilor pe coordonatori, clinici de îndrumare şi stagii de pregătire a medicilor confirmaţi în rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie - sesiunea 8 decembrie 2019, care au ales pentru pregătire Centrul Universitar Sibiu, va avea loc la Direcţia de Sănătate Publică Jud. Sibiu, str. G. Bariţiu nr. 3, biroul RUNOS, camera 2, în zilele de 28, 29, 30 şi 31 ianuarie 2020, începând cu ora 10,00 după următorul program:

Marţi, 28 ianuarie 2020:

 1. Cardiologie – ora 10.15
 2. Chirurgie generală – ora 10.30
 3. Obstetrică-ginecologie – ora 10.45
 4. Ortopedie şi traumatologie – ora 11,00
 5. Pediatrie – ora 11.30
 6. Urologie – ora 11.45
 7. Oftalmologie – 12.00

Miercuri, 29 ianuarie 2020:

 1. Chirurgie stomatologică şi maxilo-facială – ora 10.15
 2. Parodontologie – ora 10.30
 3. Protetică dentară – ora 11.15

Joi, 30 ianuarie 2020:

 1. Medicină de familie – ora 13.00 – va avea loc la Facultatea de Medicină din Sibiu, str. Lucian Blaga nr. 2A, sala M02 – parter.

Pentru restul specialităţilor, repartiţia se face în zilele de 28, 29, 30 şi 31 ianuarie 2020 în intervalul orar 10,00-14,00.

Alegerea coordonatorului de rezidenţiat se va face în ordinea clasificării.

Medicii rezidenţi vor prezenta la repartiţie actul de identitate în termen (BI/CI) în original şi o copie, pe care vor nota : numărul de telefon şi adresa de e-mail. In cazul în care rezidentul nu se poate prezenta, procură notarială şi act de identitate (BI/CI) pentru împuternicit.

Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post şi prezentarea la stagii se va face începând cu data de 01.02.2020.

Informaţii suplimentare la telefon: 0369.801811 – DSP Sibiu.

20. 01. 09

Aducem la cunoștință rezidenților și direcțiilor de sănătate publică din centrele universitare că a fost aprobată modificarea perioadei în care se va face repartizarea pe clinici și coordonatori de rezidențiat.

Astfel, repartizarea va avea loc în zilele de 28, 29, 30 și 31 ianuarie 2020, începând cu ora 10:00 în toate cele 12 centre universitare. Direcțiile de sănătate publică vor afișa în timp util programarea rezidenților pe zile, ore și specialități.

Modificarea perioadei de repartiție a fost necesară datorită prorogării termenului de depunere a documentației pentru acreditatrea unor noi unități sanitare în baza Ordinului MS nr. 1879/2019 privind aprobarea criteriilor și procedurilor de acreditare și reacreditare a unităților sanitare în care se pot derula programe de rezidențiat.

19. 12. 23

În perioada 6 – 14 ianuarie 2020 inclusiv, medicii se vor prezenta la unităţile sanitare desemnate de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu, în vederea încheierii contractelor de muncă pe durata determinata/nedeterminata.

Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post şi prezentarea la stagii se va face începând cu data de 01.02.2019.

Rezidenţii cu post se vor prezenta pentru încheierea formelor de încadrare pe baza adeverinţei eliberate de comisia locală de rezidenţiat, la unitatea sanitară pentru care s-a publicat postul.

Rezidentii pe loc cu pregătire în centrul universitar Sibiu îşi vor face încadrarea la unităţile sanitare desemnate, în functie de specialitatea aleasă:

LISTA SPITALELOR DE INCADRARE:

 • SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU - B-dul Corneliu Coposu nr. 2-4, telefon 0269.215050, interior 305.

PENTRU SPECIALITATILE:

Anatomie patologică, Anestezie şi terapie intensivă, Boli infecţioase, Cardiologie, Chirurgie generală, Chirurgie cardiovasculara, Dermatovenerologie, Gastroenterologie, Hematologie, Medicină de familie, Medicină de laborator, Medicină de urgenţă, Medicină fizică şi de reabilitare, Medicina internă, Neonatologie, Neurochirurgie, Neurologie, Obstetrică-ginecologie, Oftalmologie, Oncologie medicală, Ortopedie şi traumatologie, Otorinolaringologie, Radiologie-imagistică medicala, Sănătate publică şi management, Urologie;

Chirurgie dento-alveolară, Chirurgie stomatologică şi maxilo-facială, Endodonţie, Ortodonţie şi ortopedie dento-facială, Parodontologie, Protetică dentară si Farmacie generală.

Lista actelor pentru încadrare la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu AICI.

 • SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU - Str. G.Bariţiu nr. 1-3, telefon 0269.230260, interior 110.

PENTRU SPECIALITATILE:

Chirurgie pediatrică, Pediatrie.

Lista actelor pentru încadrare la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu AICI.

 • SPITALUL DE PSIHIATRIE “ DR.GH.PREDA” SIBIU - Str. Dr. D. Bagdasar, nr.12, telefon 0269.214335, interior 164

PENTRU SPECIALITEA: Psihiatrie

Lista actelor pentru încadrare la Spitalul de Psihiatrie “Dr.Gh.Preda” Sibiu AICI.

 • SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU - Aleea Filozofilor 3-5, telefon 0269.210979, interior 112, 115.

PENTRU SPECIALITEA : Pneumologie.

Lista actelor pentru încadrare la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu AICI.

Informaţii privind repartiţiile pe stagii şi coordonatori de rezidenţiat din zilele de 14, 15 si 16 ianuarie 2020, se vor afişa în timp util, la o dată ulterioară.

 • SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

În vederea încheierii contractelor individuale de muncă, medicii vor prezenta următoarele documente (in original si copii xerox):

 1. adeverinţa eliberată de comisia locală de rezidenţiat;

 2. copie carte de identitate;

 3. copie certificat naştere;

 4. copie certificat căsătorie, copie certificat naştere copii (unde este cazul);

 5. copie diploma de licenţă sau adeverinţa privind promovarea examenului de licenţă;

 6. copie carnet de muncă si adeverinţă vechime pentru perioada 1 ianuarie 2011– 31 ianuarie 2020 (pentru cei care au mai lucrat);

 7. fişa de aptitudini;

 8. cazier judiciar;

 9. certificat de integritate comportamentală.

Pentru informaţii privind contul bancar pentru virarea salariului şi fişa de aptitudini - dosarul medical - vă rugăm să sunaţi la unitatea de încadrare, telefon 0269.230260, interior 110.

 • SPITALUL DE PSIHIATRIE “DR.GH.PREDA” SIBIU

În vederea încheierii contractelor individuale de muncă, medicii vor prezenta următoarele documente (in original si copii xerox) :

 1. adeverinţa eliberată de comisia locală de rezidenţiat;

 2. dosar cu şina pentru biblioraft;

 3. copie carte de identitate;

 4. copie certificat naştere;

 5. copie certificat căsătorie, copie certificat naştere copii (unde este cazul);

 6. copie diploma de licenţă sau adeverinţa privind promovarea examenului de licenţă;

 7. copie carnet de muncă si adeverinţă vechime pentru perioada 1 ianuarie 2011– 31 ianuarie 2020 (pentru cei care au mai lucrat);

 8. fişa de aptitudini;

 9. 2 fotografii tip buletin pentru legitimaţie;

 10. cazier judiciar;

 11. certificat de integritate comportamentală;

Pentru informaţii privind contul bancar pentru virarea salariului şi fişa de aptitudini - dosarul medical - vă rugăm să sunaţi la unitatea de încadrare, telefon : 0269.214335, interior 164.

 • SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU

În vederea încheierii contractelor individuale de muncă, medicii vor prezenta următoarele documente (in original si copii xerox) :

 1. adeverinţa eliberată de comisia locală de rezidenţiat;

 2. copie cartede identitate;

 3. copie certificat naştere;

 4. copie certificat căsătorie, copie certificat naştere copii (unde este cazul);

 5. copie diploma de licenţă sau adeverinţa privind promovarea examenului de licenţă;

 6. copie carnet de muncă si adeverinţă vechime pentru perioada 1 ianuarie 2011– 31 ianuarie 2020 (pentru cei care au mai lucrat);

 7. fişa de aptitudini;

 8. fotografie tip buletin pentru legitimaţie;

 9. cazier judiciar;

 10. certificat de integritate comportamentală;

 11. curriculum vitae.

Pentru informaţii privind contul bancar pentru virarea salariului şi fişa de aptitudini - dosarul medical - vă rugăm să sunaţi la unitatea de încadrare, telefon 0269.210979, interior 112, 115.

19. 11. 05

REPARTIȚIA CANDIDAȚILOR

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 17, 18 și 19 decembrie 2019 prin teleconferinţă, începând cu ora 9:00. Candidaţii se vor putea prezenta în oricare dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. La repartiție se pot prezenta candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim realizat pentru fiecare domeniu de concurs.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

 1. Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate, iar împuterniciții și procura notarială.
 2. Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe regulile de acces în sala în care se organizează repartiția - NU poate fi depășită capacitatea sălii!
 3. Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pentru a permite accesul următorilor candidați.
 4. Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.
 5. Candidații și însoțitorii acestora sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori.
 6. Având în vedere condițiile meteo din această perioadă, candidații sunt rugați să se asigure că ajung în timp util la repartiție.

Potrivit metodologiei de concurs "Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs."

IMPORTANT: Candidaţii de la Domeniul MEDICINĂ care doresc să aleagă loc în specialitatea CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ, în conformitate cu prevederile Ordinului 1509/2008 cu modificările și completările ulterioare, acești candidați trebuie să dețină licență în medicină și licență în medicină dentară/stomatologică. La momentul alegerii vor prezenta OBLIGATORIU comisiei de alegere cele 2 licențe în original și copie SAU copii legalizate ale celor două licențe. Copiile / copiile legalizate vor rămâne la comisie.

Programul de desfășurare a repartiției va fi:

 • marți, 17 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – domeniul farmacie;
 • marți, 17 decembrie 2019 - începând cu ora 13:00 – domeniul medicină dentară;
 • miercuri, 18 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – domeniul medicină;
 • joi, 19 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – (continuare) domeniul medicină.

REPARTIȚIA CANDIDAȚILOR DIN CENTRUL UNIVERSITAR SIBIU VA AVEA LOC LA FACULTATEA DE MEDICINĂ SIBIU, STR. LUCIAN BLAGA, NR. 2A, AULA MAGNA.

***

ÎNSCRIERILE LA CONCURSUL DE REZIDENŢIAT PE POST ŞI REZIDENŢIAT PE LOC, SESIUNEA 8 DECEMBRIE 2019, SE FAC ÎN PERIOADA 7 - 19 NOIEMBRIE 2019, INCLUSIV.

 PROGRAM DE DEPUNERE A DOSARELOR:

LUNI –  VINERI, ÎNTRE ORELE 9,00-16,00

SÂMBĂTĂ, ÎNTRE ORELE 9,00-14,00

 ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR CARE DORESC SĂ SE ÎNSCRIE LA DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SIBIU: CERTIFICATUL MEDICAL VA FI ELIBERAT DE CĂTRE AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SIBIU, SITUAT ÎN SIBIU, B-DUL CORNELIU COPOSU NR. 2-4.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ORGANIZEAZĂ DUMINICĂ, 8 DECMBRIE 2019, CONCURS NAȚIONAL DE INTRARE ÎN REZIDENȚIAT ÎN DOMENIILE MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ ȘI FARMACIE => VEZI AICI ANUNȚ IMPORTANT MINISTERUL SĂNĂTĂȚII.

Pentru cei interesați publicăm anunțul de concurs și modelul de cerere de înscriere, cât și locurile și posturile scoase la concurs - sesiunea 8 decembrie 2019.

 1. Anunț (publicația de concurs)
 2. Model cerere
 3. Locuri scoase la concurs
 4. Posturi scoase la concurs

Ca urmare a promulgării Legii nr. 197/31.10.2019, Ministerul Sănătății a elaborat și aprobat Metodologia pentru desfășurarea Concursului Național de Rezidențiat pentru sesiunea 8 decembrie 2019.

 1. Metodologia de concurs
 2. Dosarul de înscriere
 3. Ordin 1668/2019 - privind taxa de concurs

Aducem la cunoștință celor interesați că tematica și bibliografia au rămas neschimbate față de sesiunea anterioară (18.11.2018).

 1. Tematica și bibliografia, domeniul MEDICINĂ
 2. Tematica și bibliografia, domeniul MEDICINĂ DENTARĂ
 3. Tematica și bibliografia, domeniul FARMACIE

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul oficial al concursurilor naționale de rezidențiat: https://rezidentiat.ms.ro/

REPARTIȚIA CANDIDAȚILOR

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 17, 18 și 19 decembrie 2019 prin teleconferinţă, începând cu ora 9:00. Candidaţii se vor putea prezenta în oricare dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. La repartiție se pot prezenta candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim realizat pentru fiecare domeniu de concurs.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate, iar împuterniciții și procura notarială.

Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe regulile de acces în sala în care se organizează repartiția - NU poate fi depășită capacitatea sălii!

Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pentru a permite accesul următorilor candidați.

Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.

Candidații și însoțitorii acestora sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori.

Având în vedere condițiile meteo din această perioadă, candidații sunt rugați să se asigure că ajung în timp util la repartiție.

Potrivit metodologiei de concurs "Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs."

IMPORTANT: Candidaţii de la Domeniul MEDICINĂ care doresc să aleagă loc în specialitatea CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ, în conformitate cu prevederile Ordinului 1509/2008 cu modificările și completările ulterioare, acești candidați trebuie să dețină licență în medicină și licență în medicină dentară/stomatologică. La momentul alegerii vor prezenta OBLIGATORIU comisiei de alegere cele 2 licențe în original și copie SAU copii legalizate ale celor două licențe. Copiile / copiile legalizate vor rămâne la comisie.

Programul de desfășurare a repartiției va fi:

marți, 17 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – domeniul farmacie;

marți, 17 decembrie 2019 - începând cu ora 13:00 – domeniul medicină dentară;

miercuri, 18 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – domeniul medicină;

joi, 19 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – (continuare) domeniul medicină.

Repartiția candinaților din Centrul Universitar Sibiu vor avea loc la Facultatea de Medicină Sibiu, str. Lucian Blaga, nr. 2A, Aula Magna.