Informații privind încadrarea medicilor rezidenți care au ales loc de pregătire în centrul universitar Sibiu, începând cu 01 februarie 2020

19. 12. 23

În perioada 6 – 14 ianuarie 2020 inclusiv, medicii se vor prezenta la unităţile sanitare desemnate de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu, în vederea încheierii contractelor de muncă pe durata determinata/nedeterminata.

Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post şi prezentarea la stagii se va face începând cu data de 01.02.2019.

Rezidenţii cu post se vor prezenta pentru încheierea formelor de încadrare pe baza adeverinţei eliberate de comisia locală de rezidenţiat, la unitatea sanitară pentru care s-a publicat postul.

Rezidentii pe loc cu pregătire în centrul universitar Sibiu îşi vor face încadrarea la unităţile sanitare desemnate, în functie de specialitatea aleasă:

LISTA SPITALELOR DE INCADRARE:

 • SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU - B-dul Corneliu Coposu nr. 2-4, telefon 0269.215050, interior 305.

PENTRU SPECIALITATILE:

Anatomie patologică, Anestezie şi terapie intensivă, Boli infecţioase, Cardiologie, Chirurgie generală, Chirurgie cardiovasculara, Dermatovenerologie, Gastroenterologie, Hematologie, Medicină de familie, Medicină de laborator, Medicină de urgenţă, Medicină fizică şi de reabilitare, Medicina internă, Neonatologie, Neurochirurgie, Neurologie, Obstetrică-ginecologie, Oftalmologie, Oncologie medicală, Ortopedie şi traumatologie, Otorinolaringologie, Radiologie-imagistică medicala, Sănătate publică şi management, Urologie;

Chirurgie dento-alveolară, Chirurgie stomatologică şi maxilo-facială, Endodonţie, Ortodonţie şi ortopedie dento-facială, Parodontologie, Protetică dentară si Farmacie generală.

Lista actelor pentru încadrare la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu AICI.

 • SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU - Str. G.Bariţiu nr. 1-3, telefon 0269.230260, interior 110.

PENTRU SPECIALITATILE:

Chirurgie pediatrică, Pediatrie.

Lista actelor pentru încadrare la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu AICI.

 • SPITALUL DE PSIHIATRIE “ DR.GH.PREDA” SIBIU - Str. Dr. D. Bagdasar, nr.12, telefon 0269.214335, interior 164

PENTRU SPECIALITEA: Psihiatrie

Lista actelor pentru încadrare la Spitalul de Psihiatrie “Dr.Gh.Preda” Sibiu AICI.

 • SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU - Aleea Filozofilor 3-5, telefon 0269.210979, interior 112, 115.

PENTRU SPECIALITEA : Pneumologie.

Lista actelor pentru încadrare la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu AICI.

Informaţii privind repartiţiile pe stagii şi coordonatori de rezidenţiat din zilele de 14, 15 si 16 ianuarie 2020, se vor afişa în timp util, la o dată ulterioară.

 • SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

În vederea încheierii contractelor individuale de muncă, medicii vor prezenta următoarele documente (in original si copii xerox):

 1. adeverinţa eliberată de comisia locală de rezidenţiat;

 2. copie carte de identitate;

 3. copie certificat naştere;

 4. copie certificat căsătorie, copie certificat naştere copii (unde este cazul);

 5. copie diploma de licenţă sau adeverinţa privind promovarea examenului de licenţă;

 6. copie carnet de muncă si adeverinţă vechime pentru perioada 1 ianuarie 2011– 31 ianuarie 2020 (pentru cei care au mai lucrat);

 7. fişa de aptitudini;

 8. cazier judiciar;

 9. certificat de integritate comportamentală.

Pentru informaţii privind contul bancar pentru virarea salariului şi fişa de aptitudini - dosarul medical - vă rugăm să sunaţi la unitatea de încadrare, telefon 0269.230260, interior 110.

 • SPITALUL DE PSIHIATRIE “DR.GH.PREDA” SIBIU

În vederea încheierii contractelor individuale de muncă, medicii vor prezenta următoarele documente (in original si copii xerox) :

 1. adeverinţa eliberată de comisia locală de rezidenţiat;

 2. dosar cu şina pentru biblioraft;

 3. copie carte de identitate;

 4. copie certificat naştere;

 5. copie certificat căsătorie, copie certificat naştere copii (unde este cazul);

 6. copie diploma de licenţă sau adeverinţa privind promovarea examenului de licenţă;

 7. copie carnet de muncă si adeverinţă vechime pentru perioada 1 ianuarie 2011– 31 ianuarie 2020 (pentru cei care au mai lucrat);

 8. fişa de aptitudini;

 9. 2 fotografii tip buletin pentru legitimaţie;

 10. cazier judiciar;

 11. certificat de integritate comportamentală;

Pentru informaţii privind contul bancar pentru virarea salariului şi fişa de aptitudini - dosarul medical - vă rugăm să sunaţi la unitatea de încadrare, telefon : 0269.214335, interior 164.

 • SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU

În vederea încheierii contractelor individuale de muncă, medicii vor prezenta următoarele documente (in original si copii xerox) :

 1. adeverinţa eliberată de comisia locală de rezidenţiat;

 2. copie cartede identitate;

 3. copie certificat naştere;

 4. copie certificat căsătorie, copie certificat naştere copii (unde este cazul);

 5. copie diploma de licenţă sau adeverinţa privind promovarea examenului de licenţă;

 6. copie carnet de muncă si adeverinţă vechime pentru perioada 1 ianuarie 2011– 31 ianuarie 2020 (pentru cei care au mai lucrat);

 7. fişa de aptitudini;

 8. fotografie tip buletin pentru legitimaţie;

 9. cazier judiciar;

 10. certificat de integritate comportamentală;

 11. curriculum vitae.

Pentru informaţii privind contul bancar pentru virarea salariului şi fişa de aptitudini - dosarul medical - vă rugăm să sunaţi la unitatea de încadrare, telefon 0269.210979, interior 112, 115.