Anunț concurs rezidențiat, sesiunea 15 noiembrie 2020

20. 10. 08

Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie - sesiunea 15 noiembrie 2020.

Concursul se desfăşoară în centrele universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara. Inscrierile pentru concurs se fac prin direcţiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu reţea sanitară proprie.

În atenţia candidaţilor care doresc să se înscrie la Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Sibiu:

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice, creşterea numărului de infecţii cu coronavirusul SARS-CoV 2, dosarele de înscriere la concurs se vor transmite la Direcţia de Sănătate Publică a județului Sibiu exclusiv prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, în perioada 8-20 octombrie 2020 inclusiv, data poştei.

Dosarele se vor transmite la adresa: DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI SIBIU, Str. G. Bariţiu, nr. 3, cod 550178, loc. Sibiu, jud. Sibiu, în atenţia Biroului RUNOS.

Certificatul medical tip A5 va fi eliberat de către Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, situat în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4.

În certificat se va preciza dacă candidatul este: apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează.

Informaţii suplimentare la telefon: 0369.801811.

  1. Publicatie concurs rezidentiat
  2. Metodologie concurs rezidentiat
  3. Locuri scoase la concurs
  4. Posturi scoase la concurs
  5. Cerere