Rezidențiat, sesiunea 19 noiembrie 2017

17. 10. 18

Ministerul Sănătății organizează duminică, 19 noiembrie 2017, concursul național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Mai jos, punem la dispoziția celor interesați informațiile de interes privind concursul național de rezidențiat.

Locuri și posturi scoase la concurs

Pe baza punctajelor obținute la concurs se alcătuiește o clasificare unică națională pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea clasificării, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, indiferent de centrul universitar de concurs.

Publicație și metodologie

Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 19 noiembrie 2017. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Înrebările sunt diferite, în funcție de domeniu de concurs.

Tematica și bibliografia

În atenția candidaților care doresc să se înscrie la Direcția de Sănătate Publică Sibiu - certificatul medical va fi eliberat de către Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgență Sibiu, situat în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4.