Informații privind încadrarea medicilor rezidenți, sesiunea noiembrie 2017

17. 11. 28

Medicii care au ales loc de pregătire în centrul universitar Sibiu se vor prezenta la Direcţia de Sănătate Publică a județului Sibiu, str. G. Bariţiu nr. 3, telefon 0369.801811,  în perioada 7 decembrie - 15 decembrie 2017, cu  următoarele documente:

 • adeverinţa eliberată de Comisia locală de Rezidenţiat, în care este precizată specialitatea pentru care a optat candidatul şi centrul universitar ales;
 • copie după cartea de identitate, pe care vor nota: numărul de telefon şi adresa de e-mail.

Încadrarea rezidenţilor se va face la una din unităţile sanitare de mai jos,  în funcţie de specialitatea aleasă:

 • Medicii rezidenţi care au ales specialităţile:
  • DOMENIUL MEDICINĂ: Anatomie patologică, Anestezie şi terapie intensivă, Boli infecţioase, Cardiologie, Chirurgie generală, Dermatovenerologie, Genetică medicală, Hematologie, Medicină de familie, Medicină de laborator, Medicină fizică şi de reabilitare, Medicina internă, Medicina legală, Medicina muncii, Neurochirurgie, Neurologie, Obstetrică-ginecologie, Oftalmologie, Ortopedie şi traumatologie, Radiologie-imagistică medicală, Sănătate publică şi management, Urologie;
  • DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ: Chirurgie dento-alveolară,   Chirurgie orală şi maxilo-facială, Endodonţie, Protetică dentară, se încadrează la SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU, B-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4, telefon 0269.215050,  interior 305.
 • Medicii rezidenţi care au ales specialitatea Pediatrie, se încadrează la SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU - biroul RUNOS,  str. G. Bariţiu, nr. 1-3, telefon 0269.230260, interior 110.
 • Medicii rezidenţi care au ales specialitatea Psihiatrie, se încadrează la SPITALUL DE PSIHIATRIE “Dr.Gh.Preda” SIBIU, str. Dr. D. Bagdasar, nr. 12, telefon 0269.214335, interior 164.

Candidaţii care au ales post în specialitate se vor prezenta  pentru încheierea formelor de încadrare pe baza adeverinţei eliberate de comisia locală de rezidenţiat, la unitatea sanitară pentru care s-a publicat postul respectiv.

În vederea încheierii contractelor individuale de muncă, medicii vor prezenta la unităţile sus-menţionate următoarele documente:

 • dispoziţia de repartizare eliberată de DSP Sibiu;
 • 2 dosare cu şină pentru biblioraft;
 • 2 copii carte de identitate;
 • copie certificat naştere;
 • copie certificat căsătorie, copie certificat naştere copii (unde este cazul);
 • copie diplomă de licenţă sau adeverinţă privind promovarea examenului de licenţă;
 • copie carnet de muncă și adeverinţă vechime pentru perioada 1 ianuarie 2011– 31 decembrie 2017 (pentru cei care au mai lucrat);
 • fişa de aptitudini;
 • 1 fotografie tip buletin pentru legitimaţie (2 fotografii pentru cei care se încadrează la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu şi Spitalul de Psihiatrie Sibiu);
 • cazierul judiciar.

Pentru informaţii privind contul bancar pentru virarea salariului şi fişa de aptitudini - dosarul medical - vă rugăm să sunaţi la unitatea de încadrare.

Vineri, 15 decembrie 2017:

 • Chirurgie generală – ora 10:30
 • Protetică dentară – ora 11:30
 • Medicină de familie – 12:30

Pentru restul specialităţilor, repartiţia se face în zilele de 15 decembrie şi 18 decembrie a.c., după cum urmează: vineri, 15.12.2017, în intervalul 10:00-13:30 și luni, 18.12.2017, între orele 10:00-14:00.

Alegerea coordonatorului de rezidenţiat se va face în ordinea clasificării.

Medicii rezidenţi pe post vor prezenta copie după actul de identitate şi adeverinţă eliberată de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contractul de muncă pe durată nedeterminată.

Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post şi prezentarea la stagii se va face începând cu data de 01.01.2018.

Model angajament de plată pentru medicii specialiști