18. 02. 21

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada februarie-martie 2018, prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an. Depunerea cererilor se va face la direcțiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 19 februarie 2018 - 2 martie 2018, inclusiv.

17. 11. 28

Medicii care au ales loc de pregătire în centrul universitar Sibiu se vor prezenta la Direcţia de Sănătate Publică a județului Sibiu, str. G. Bariţiu nr. 3, telefon 0369.801811,  în perioada 7 decembrie - 15 decembrie 2017, cu  următoarele documente:

 • adeverinţa eliberată de Comisia locală de Rezidenţiat, în care este precizată specialitatea pentru care a optat candidatul şi centrul universitar ales;
 • copie după cartea de identitate, pe care vor nota: numărul de telefon şi adresa de e-mail.

Încadrarea rezidenţilor se va face la una din unităţile sanitare de mai jos,  în funcţie de specialitatea aleasă:

 • Medicii rezidenţi care au ales specialităţile:
  • DOMENIUL MEDICINĂ: Anatomie patologică, Anestezie şi terapie intensivă, Boli infecţioase, Cardiologie, Chirurgie generală, Dermatovenerologie, Genetică medicală, Hematologie, Medicină de familie, Medicină de laborator, Medicină fizică şi de reabilitare, Medicina internă, Medicina legală, Medicina muncii, Neurochirurgie, Neurologie, Obstetrică-ginecologie, Oftalmologie, Ortopedie şi traumatologie, Radiologie-imagistică medicală, Sănătate publică şi management, Urologie;
  • DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ: Chirurgie dento-alveolară,   Chirurgie orală şi maxilo-facială, Endodonţie, Protetică dentară, se încadrează la SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU, B-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4, telefon 0269.215050,  interior 305.
 • Medicii rezidenţi care au ales specialitatea Pediatrie, se încadrează la SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU - biroul RUNOS,  str. G. Bariţiu, nr. 1-3, telefon 0269.230260, interior 110.
 • Medicii rezidenţi care au ales specialitatea Psihiatrie, se încadrează la SPITALUL DE PSIHIATRIE “Dr.Gh.Preda” SIBIU, str. Dr. D. Bagdasar, nr. 12, telefon 0269.214335, interior 164.

Candidaţii care au ales post în specialitate se vor prezenta  pentru încheierea formelor de încadrare pe baza adeverinţei eliberate de comisia locală de rezidenţiat, la unitatea sanitară pentru care s-a publicat postul respectiv.

În vederea încheierii contractelor individuale de muncă, medicii vor prezenta la unităţile sus-menţionate următoarele documente:

 • dispoziţia de repartizare eliberată de DSP Sibiu;
 • 2 dosare cu şină pentru biblioraft;
 • 2 copii carte de identitate;
 • copie certificat naştere;
 • copie certificat căsătorie, copie certificat naştere copii (unde este cazul);
 • copie diplomă de licenţă sau adeverinţă privind promovarea examenului de licenţă;
 • copie carnet de muncă și adeverinţă vechime pentru perioada 1 ianuarie 2011– 31 decembrie 2017 (pentru cei care au mai lucrat);
 • fişa de aptitudini;
 • 1 fotografie tip buletin pentru legitimaţie (2 fotografii pentru cei care se încadrează la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu şi Spitalul de Psihiatrie Sibiu);
 • cazierul judiciar.

Pentru informaţii privind contul bancar pentru virarea salariului şi fişa de aptitudini - dosarul medical - vă rugăm să sunaţi la unitatea de încadrare.

Vineri, 15 decembrie 2017:

 • Chirurgie generală – ora 10:30
 • Protetică dentară – ora 11:30
 • Medicină de familie – 12:30

Pentru restul specialităţilor, repartiţia se face în zilele de 15 decembrie şi 18 decembrie a.c., după cum urmează: vineri, 15.12.2017, în intervalul 10:00-13:30 și luni, 18.12.2017, între orele 10:00-14:00.

Alegerea coordonatorului de rezidenţiat se va face în ordinea clasificării.

Medicii rezidenţi pe post vor prezenta copie după actul de identitate şi adeverinţă eliberată de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contractul de muncă pe durată nedeterminată.

Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post şi prezentarea la stagii se va face începând cu data de 01.01.2018.

Model angajament de plată pentru medicii specialiști

17. 10. 18

Ministerul Sănătății organizează duminică, 19 noiembrie 2017, concursul național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Mai jos, punem la dispoziția celor interesați informațiile de interes privind concursul național de rezidențiat.

Locuri și posturi scoase la concurs

Pe baza punctajelor obținute la concurs se alcătuiește o clasificare unică națională pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea clasificării, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, indiferent de centrul universitar de concurs.

Publicație și metodologie

Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 19 noiembrie 2017. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Înrebările sunt diferite, în funcție de domeniu de concurs.

Tematica și bibliografia

În atenția candidaților care doresc să se înscrie la Direcția de Sănătate Publică Sibiu - certificatul medical va fi eliberat de către Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgență Sibiu, situat în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4.

17. 06. 16

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada iunie-iulie 2017, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an.

Depunerea cererilor se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 15 iunie - 30 iunie 2017, inclusiv.

Pentru această sesiune de schimbare a centrelor de pregătire au fost stabilite următoarele criterii pe baza cărora se vor analiza aceste solicitări:

 1. anul de rezidenţiat ( VII, VI…I);
 2. unic susținător al unui copil minor;
 3. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii;
 4. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;
 5. locuinţă în centrul universitar solicitat;
 6. părinţi bolnavi sau alte persoane în întreținere în centrul universitar solicitat.

Pentru mai multe detalii, apăsați AICI.

17. 04. 11

Ministerul Sănătății organizează duminică, 21 mai 2017, concurs național de intrare în rezidențiat în domeniul medicină, pentru posturile și locurile rămase neocupate în sesiunea 20 noiembrie 2016.

Concursul se desfășoară în centrul universitar Târgu Mureș, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări.

Punctajele obținute la concurs vor alcătui o clasificare unică națională. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs.

Punem la dispoziția celor interesați informații de interes privind concursul național de rezidențiat. Urmați link-urile de mai jos pentru a descărca fișierele în format .pdf: