17. 02. 17

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada fabruarie-martie 2017, prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an.

Depunerea cererilor se va face la direcțiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 20 februarie 2017 - 3 martie 2017, inclusiv.

Anunț sesiune schimbare centre pentru rezidenți.

16. 12. 06

Medicii care au ales loc de pregătire în centrul universitar Sibiu se vor prezenta la Direcţia de Sănătate Publică a județului Sibiu, str. G. Bariţiu nr. 3, telefon 0369.801811,  în perioada 7 decembrie - 14 decembrie 2016, cu  următoarele documente:

 • adeverinţa eliberată de Comisia locală de Rezidenţiat, în care este precizată specialitatea pentru care a optat candidatul şi centrul universitar ales;

 • copie după cartea de identitate, pe care vor nota: numărul de telefon şi adresa de e-mail.

Încadrarea rezidenţilor se va face la una din unităţile sanitare de mai jos,  în funcţie de specialitatea aleasă:

 • Medicii rezidenţi care au ales specialităţile: 

  • DOMENIUL MEDICINĂ: Anatomie patologică, Anestezie şi terapie intensivă, Boli infecţioase, Cardiologie, Chirurgie generală, Dermatovenerologie, Hematologie, Medicină de familie, Medicină de laborator, Medicină fizică şi recuperare, Medicina internă, Medicina legală, Medicina muncii, Neurologie, Obstetrică-ginecologie, Oftalmologie, Ortopedie şi traumatologie, Radiologie-imagistică medicală,  Reumatologie, Sănătate publică şi management, Urologie;
  • DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ: Chirurgie dento-alveolară,   Chirurgie orală şi maxilo-facială, Endodonţie, Protetică dentară, se încadrează la SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU, B-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4, telefon 0269.215050,  interior 305.
 • Medicii rezidenţi care au ales specialitatea Pediatriese încadrează la SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU - biroul RUNOS,  str. G. Bariţiu, nr. 1-3, telefon 0269.230260, interior 110.

 • Medicii rezidenţi care au ales specialitatea Psihiatriese încadrează la SPITALUL DE PSIHIATRIE “Dr. Gh. Preda” SIBIU, str. Dr. D. Bagdasar, nr. 12 , telefon 0269.214335, interior 164.

Candidaţii care au ales post în specialitate se vor prezenta  pentru încheierea formelor de încadrare pe baza adeverinţei eliberate de comisia locală de rezidenţiat, la unitatea sanitară pentru care s-a publicat postul respectiv.

În vederea  încheierii contractelor individuale de muncă, medicii vor prezenta la unităţile sus-menţionate următoarele documente:

 • dispoziţia de repartizare eliberată de DSP Sibiu;
 • 2 dosare cu şina pentru biblioraft;
 • 2 copii  carte de identitate;
 • copie certificat naştere;
 • copie certificat căsătorie, copie certificat naştere copii (unde este cazul);
 • copie  diploma de licenţă sau adeverinţa privind promovarea examenului de licenţă;
 • carnet de muncă  și  adeverinţă vechime  pentru  perioada  1 ianuarie 2011– 31 decembrie 2016 (pentru  cei care au mai lucrat);
 • fişa de aptitudini;
 • 1 fotografie tip buletin pentru legitimaţie (2 fotografii pentru cei care se încadrează la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu şi Spitalul de Psihiatrie Sibiu);
 • cazierul judiciar.

Pentru informaţii privind contul bancar pentru virarea salariului  şi fişa de aptitudini - dosarul medical - vă rugăm să sunaţi la unitatea de încadrare.

Repartiţia rezidenţilor pe clinici de îndrumare şi coordonatori de rezidenţiat va avea loc la Direcţia de Sănătate Publică a județului Sibiu în zilele de 14 şi 15 decembrie 2016,  după cum urmează:

Miercuri, 14 decembrie 2016:

 • Psihiatrie - ora 11:00
 • Chirurgie generală - ora 11:30
 • Neurologie - ora 12:00
 • Medicină de familie - ora 12:30

Pentru restul specialităţilor, repartiţia se face în 14 şi 15 decembrie a.c., în intervalul orar 10:00-16:00.

Alegerea coordonatorilor de rezidenţiat se va face în ordinea clasificării.

Medicii rezidenţi pe post vor prezenta copie după actul de identitate şi adeverinţă eliberată de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contractul de muncă pe durată nedeterminată.

Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post şi prezentarea la stagii se va face începând cu data de 01.01.2017.

16. 10. 19

Ministerul Sănătății organizează duminică, 20 noiembrie 2016, concurs național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. 

Punem la dispoziția celor interesați informații de interes privind concursul național de intrare în rezidențiat AICI.

Informații suplimentare pentru cei care se înscriu la DSP Sibiu AICI.

16. 06. 07

INFORMAŢII PRIVIND ÎNCADRAREA MEDICILOR REZIDENŢI:

Medicii care au ales loc de pregătire în centrul universitar Sibiu se vor prezenta la Direcţia de Sănătate Publică Jud. Sibiu, str. G.Bariţiu nr. 3, telefon 0369.801811,  în perioada 6 iunie – 14 iunie 2016, cu  următoarele documente:

 • adeverinţa eliberată de Comisia locală de Rezidenţiat, în care este precizată specialitatea pentru care a optat candidatul şi centrul universitar ales;
 • copie după cartea de identitate, pe care vor nota : numărul de telefon şi adresa de e-mail.       

Încadrarea rezidenţilor care au ales loc în specialitate se va face la SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU, B-dul Corneliu Coposu nr. 2-4, telefon 0269.215050,  interior 305.

În vederea  încheierii contractelor individuale de muncă, medicii vor prezenta următoarele documente:

 • dispoziţia de repartizare eliberată de DSP Sibiu;
 • 2 dosare cu şina pentru biblioraft;
 • 2 copii  carte de identitate;
 • copie certificat naştere;
 • copie certificat căsătorie, copie certificat naştere copii (unde este cazul);
 • copie  diploma de licenţă sau adeverinţa privind promovarea examenului de licenţă;
 • copie  carnet de muncă  si  adeverinţă vechime  pentru  perioada  1 ianuarie 2011– 15 iunie 2016  (pentru  cei care au mai lucrat);
 • fişa de aptitudini;
 • 1 fotografie tip buletin pentru legitimaţie;
 • cazierul judiciar.

Pentru informaţii privind fişa de aptitudini - dosarul medical - vă rugăm să sunaţi la unitatea de încadrare.

Candidaţii care au ales post în specialitate se vor prezenta  pentru încheierea formelor de încadrare pe baza adeverinţei eliberate de comisia locală de rezidenţiat, la unitatea sanitară pentru care s-a publicat postul respectiv.

Repartiţia rezidenţilor pe clinici de îndrumare şi coordonatori de rezidenţiat va avea loc la Direcţia de Sănătate Publică Jud. Sibiu la data de  15 iunie  2016, după cum urmează:

 • Chirurgie generală – ora 12.00
 • Medicină de familie – ora 13.00
 • Pentru restul specialităţilor, repartiţia se va face aceeaşi zi, în intervalul orar 10,00-15,00.

Alegerea coordonatorilor de rezidenţiat se va face în ordinea clasificării.

Medicii rezidenţi pe post vor prezenta copie după actul de identitate şi adeverinţă eliberată de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contractul de muncă pe durată nedeterminată.

Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post şi prezentarea la stagii se va face începând cu data de 16 iunie 2016.