17. 10. 18

Ministerul Sănătății organizează duminică, 19 noiembrie 2017, concursul național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Mai jos, punem la dispoziția celor interesați informațiile de interes privind concursul național de rezidențiat.

Locuri și posturi scoase la concurs

Pe baza punctajelor obținute la concurs se alcătuiește o clasificare unică națională pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea clasificării, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, indiferent de centrul universitar de concurs.

Publicație și metodologie

Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 19 noiembrie 2017. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Înrebările sunt diferite, în funcție de domeniu de concurs.

Tematica și bibliografia

În atenția candidaților care doresc să se înscrie la Direcția de Sănătate Publică Sibiu - certificatul medical va fi eliberat de către Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgență Sibiu, situat în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4.

17. 06. 16

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada iunie-iulie 2017, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an.

Depunerea cererilor se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 15 iunie - 30 iunie 2017, inclusiv.

Pentru această sesiune de schimbare a centrelor de pregătire au fost stabilite următoarele criterii pe baza cărora se vor analiza aceste solicitări:

 1. anul de rezidenţiat ( VII, VI…I);
 2. unic susținător al unui copil minor;
 3. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii;
 4. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;
 5. locuinţă în centrul universitar solicitat;
 6. părinţi bolnavi sau alte persoane în întreținere în centrul universitar solicitat.

Pentru mai multe detalii, apăsați AICI.

17. 04. 11

Ministerul Sănătății organizează duminică, 21 mai 2017, concurs național de intrare în rezidențiat în domeniul medicină, pentru posturile și locurile rămase neocupate în sesiunea 20 noiembrie 2016.

Concursul se desfășoară în centrul universitar Târgu Mureș, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări.

Punctajele obținute la concurs vor alcătui o clasificare unică națională. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs.

Punem la dispoziția celor interesați informații de interes privind concursul național de rezidențiat. Urmați link-urile de mai jos pentru a descărca fișierele în format .pdf:

17. 02. 17

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada fabruarie-martie 2017, prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an.

Depunerea cererilor se va face la direcțiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 20 februarie 2017 - 3 martie 2017, inclusiv.

Anunț sesiune schimbare centre pentru rezidenți.

16. 12. 06

Medicii care au ales loc de pregătire în centrul universitar Sibiu se vor prezenta la Direcţia de Sănătate Publică a județului Sibiu, str. G. Bariţiu nr. 3, telefon 0369.801811,  în perioada 7 decembrie - 14 decembrie 2016, cu  următoarele documente:

 • adeverinţa eliberată de Comisia locală de Rezidenţiat, în care este precizată specialitatea pentru care a optat candidatul şi centrul universitar ales;

 • copie după cartea de identitate, pe care vor nota: numărul de telefon şi adresa de e-mail.

Încadrarea rezidenţilor se va face la una din unităţile sanitare de mai jos,  în funcţie de specialitatea aleasă:

 • Medicii rezidenţi care au ales specialităţile: 

  • DOMENIUL MEDICINĂ: Anatomie patologică, Anestezie şi terapie intensivă, Boli infecţioase, Cardiologie, Chirurgie generală, Dermatovenerologie, Hematologie, Medicină de familie, Medicină de laborator, Medicină fizică şi recuperare, Medicina internă, Medicina legală, Medicina muncii, Neurologie, Obstetrică-ginecologie, Oftalmologie, Ortopedie şi traumatologie, Radiologie-imagistică medicală,  Reumatologie, Sănătate publică şi management, Urologie;
  • DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ: Chirurgie dento-alveolară,   Chirurgie orală şi maxilo-facială, Endodonţie, Protetică dentară, se încadrează la SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU, B-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4, telefon 0269.215050,  interior 305.
 • Medicii rezidenţi care au ales specialitatea Pediatriese încadrează la SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU - biroul RUNOS,  str. G. Bariţiu, nr. 1-3, telefon 0269.230260, interior 110.

 • Medicii rezidenţi care au ales specialitatea Psihiatriese încadrează la SPITALUL DE PSIHIATRIE “Dr. Gh. Preda” SIBIU, str. Dr. D. Bagdasar, nr. 12 , telefon 0269.214335, interior 164.

Candidaţii care au ales post în specialitate se vor prezenta  pentru încheierea formelor de încadrare pe baza adeverinţei eliberate de comisia locală de rezidenţiat, la unitatea sanitară pentru care s-a publicat postul respectiv.

În vederea  încheierii contractelor individuale de muncă, medicii vor prezenta la unităţile sus-menţionate următoarele documente:

 • dispoziţia de repartizare eliberată de DSP Sibiu;
 • 2 dosare cu şina pentru biblioraft;
 • 2 copii  carte de identitate;
 • copie certificat naştere;
 • copie certificat căsătorie, copie certificat naştere copii (unde este cazul);
 • copie  diploma de licenţă sau adeverinţa privind promovarea examenului de licenţă;
 • carnet de muncă  și  adeverinţă vechime  pentru  perioada  1 ianuarie 2011– 31 decembrie 2016 (pentru  cei care au mai lucrat);
 • fişa de aptitudini;
 • 1 fotografie tip buletin pentru legitimaţie (2 fotografii pentru cei care se încadrează la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu şi Spitalul de Psihiatrie Sibiu);
 • cazierul judiciar.

Pentru informaţii privind contul bancar pentru virarea salariului  şi fişa de aptitudini - dosarul medical - vă rugăm să sunaţi la unitatea de încadrare.

Repartiţia rezidenţilor pe clinici de îndrumare şi coordonatori de rezidenţiat va avea loc la Direcţia de Sănătate Publică a județului Sibiu în zilele de 14 şi 15 decembrie 2016,  după cum urmează:

Miercuri, 14 decembrie 2016:

 • Psihiatrie - ora 11:00
 • Chirurgie generală - ora 11:30
 • Neurologie - ora 12:00
 • Medicină de familie - ora 12:30

Pentru restul specialităţilor, repartiţia se face în 14 şi 15 decembrie a.c., în intervalul orar 10:00-16:00.

Alegerea coordonatorilor de rezidenţiat se va face în ordinea clasificării.

Medicii rezidenţi pe post vor prezenta copie după actul de identitate şi adeverinţă eliberată de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contractul de muncă pe durată nedeterminată.

Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post şi prezentarea la stagii se va face începând cu data de 01.01.2017.