18. 10. 15

NOU! INFORMAȚII PRIVIND ÎNCADRAREA MEDICILOR REZIDENȚI, AICI!

CLASIFICAREA FINALĂ A CANDIDAȚILOR

Punem la dispoziția celor interesați clasificarea finală a candidaților care au susținut Concursul Național de Rezidențiat - sesiunea 18 noiembrie 2018:

 1. Medicină
 2. Medicină dentară
 3. Farmacie
 4. Toți candidații

Ministerul Sănătăţii anunță candidații înscriși la concursul de rezidențiat din sesiunea 18 nov. 2018 că au fost suplimentate următoarele locuri pentru domeniul medicină:

 • Specialitatea Epidemiologie - total 14 locuri
  • București = 4
  • Cluj-Napoca = 2
  • Craiova = 2
  • Iași = 2
  • Tg.Mureș = 2
  • Timișoara = 2
 • Specialitatea Medicină de familie - total 84 locuri
  • Arad = 7
  • Brașov = 7
  • București = 7
  • Cluj-Napoca = 7
  • Constanța = 7
  • Craiova = 7
  • Galați = 7
  • Iași = 7
  • Oradea = 7
  • Sibiu = 7
  • Tg.Mureș = 7
  • Timișoara = 7
 • Specialitatea Medicină legală - total 2 locuri
  • Craiova = 2

Lista locurilor publicate pentru domeniul medicină dentară și respectiv domeniul farmacie, precum si lista posturilor publicate la concurs rămân nemodificate. Pentru ministerele cu rețea sanitară proprie sunt publicate 54 de locuri/posturi.

 1. LOCURI scoase la concurs (inclusiv suplimentarea)

Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 18 noiembrie 2018. Concursul se desfăşoară în centrele universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Înscrierile se fac prin TOATE direcţiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada 15-26 octombrie 2018, inclusiv. Programul de depunere a dosarelor va fi următorul: luni - joi: 9,00-15,00, vineri: 9,00-14,00.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare naţională pentru fiecare domeniu.

 1. Anunț concurs
 2. Metodologie
 3. Locuri scoase la concurs
 4. Posturi scoase la concurs

În atenția candidaților care doresc să se înscrie la Direcția de Sănătate Publică Sibiu - certificatul medical va fi eliberat de către Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgență Sibiu, situat în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4.

 1. Dosar de înscriere DSP Sibiu

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul oficial al concursurilor naționale de rezidențiat:https://rezidentiat.ms.ro/.

18. 08. 22

Vă informăm că în vederea aprobării detașării, în baza dosarului de detașare depus la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică, conform Regulamentului de detașări, solicitantul trebuie să facă acest demers cu minim 3 zile înainte de începerea stagiului care urmează a fi efectuat.

18. 06. 11

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada  iunie-iulie 2018,  a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire  pentru rezidenți din  acest an.

Depunerea  cererilor se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 11 iunie 2018-22 iunie 2018, inclusiv.

Pentru această sesiune de schimbare a centrelor de pregătire au fost stabilite următoarele criterii pe baza cărora se vor analiza aceste solicitări:

 1. anul de rezidenţiat ( VII, VI… I);
 2. unic susținător al unui copil minor;
 3. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii;
 4. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;
 5. locuinţă în centrul universitar solicitat;
 6. părinţi bolnavi sau alte persoane în întreținere în centrul universitar solicitat.
18. 02. 21

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada februarie-martie 2018, prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an. Depunerea cererilor se va face la direcțiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 19 februarie 2018 - 2 martie 2018, inclusiv.

17. 11. 28

Medicii care au ales loc de pregătire în centrul universitar Sibiu se vor prezenta la Direcţia de Sănătate Publică a județului Sibiu, str. G. Bariţiu nr. 3, telefon 0369.801811,  în perioada 7 decembrie - 15 decembrie 2017, cu  următoarele documente:

 • adeverinţa eliberată de Comisia locală de Rezidenţiat, în care este precizată specialitatea pentru care a optat candidatul şi centrul universitar ales;
 • copie după cartea de identitate, pe care vor nota: numărul de telefon şi adresa de e-mail.

Încadrarea rezidenţilor se va face la una din unităţile sanitare de mai jos,  în funcţie de specialitatea aleasă:

 • Medicii rezidenţi care au ales specialităţile:
  • DOMENIUL MEDICINĂ: Anatomie patologică, Anestezie şi terapie intensivă, Boli infecţioase, Cardiologie, Chirurgie generală, Dermatovenerologie, Genetică medicală, Hematologie, Medicină de familie, Medicină de laborator, Medicină fizică şi de reabilitare, Medicina internă, Medicina legală, Medicina muncii, Neurochirurgie, Neurologie, Obstetrică-ginecologie, Oftalmologie, Ortopedie şi traumatologie, Radiologie-imagistică medicală, Sănătate publică şi management, Urologie;
  • DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ: Chirurgie dento-alveolară,   Chirurgie orală şi maxilo-facială, Endodonţie, Protetică dentară, se încadrează la SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU, B-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4, telefon 0269.215050,  interior 305.
 • Medicii rezidenţi care au ales specialitatea Pediatrie, se încadrează la SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU - biroul RUNOS,  str. G. Bariţiu, nr. 1-3, telefon 0269.230260, interior 110.
 • Medicii rezidenţi care au ales specialitatea Psihiatrie, se încadrează la SPITALUL DE PSIHIATRIE “Dr.Gh.Preda” SIBIU, str. Dr. D. Bagdasar, nr. 12, telefon 0269.214335, interior 164.

Candidaţii care au ales post în specialitate se vor prezenta  pentru încheierea formelor de încadrare pe baza adeverinţei eliberate de comisia locală de rezidenţiat, la unitatea sanitară pentru care s-a publicat postul respectiv.

În vederea încheierii contractelor individuale de muncă, medicii vor prezenta la unităţile sus-menţionate următoarele documente:

 • dispoziţia de repartizare eliberată de DSP Sibiu;
 • 2 dosare cu şină pentru biblioraft;
 • 2 copii carte de identitate;
 • copie certificat naştere;
 • copie certificat căsătorie, copie certificat naştere copii (unde este cazul);
 • copie diplomă de licenţă sau adeverinţă privind promovarea examenului de licenţă;
 • copie carnet de muncă și adeverinţă vechime pentru perioada 1 ianuarie 2011– 31 decembrie 2017 (pentru cei care au mai lucrat);
 • fişa de aptitudini;
 • 1 fotografie tip buletin pentru legitimaţie (2 fotografii pentru cei care se încadrează la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu şi Spitalul de Psihiatrie Sibiu);
 • cazierul judiciar.

Pentru informaţii privind contul bancar pentru virarea salariului şi fişa de aptitudini - dosarul medical - vă rugăm să sunaţi la unitatea de încadrare.

Vineri, 15 decembrie 2017:

 • Chirurgie generală – ora 10:30
 • Protetică dentară – ora 11:30
 • Medicină de familie – 12:30

Pentru restul specialităţilor, repartiţia se face în zilele de 15 decembrie şi 18 decembrie a.c., după cum urmează: vineri, 15.12.2017, în intervalul 10:00-13:30 și luni, 18.12.2017, între orele 10:00-14:00.

Alegerea coordonatorului de rezidenţiat se va face în ordinea clasificării.

Medicii rezidenţi pe post vor prezenta copie după actul de identitate şi adeverinţă eliberată de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contractul de muncă pe durată nedeterminată.

Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post şi prezentarea la stagii se va face începând cu data de 01.01.2018.

Model angajament de plată pentru medicii specialiști