17. 05. 24

Direcția de Sănătate Publică a județului Sibiu organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Consilier clasa I grad superior (specialitatea științe economice cu diplomă de licență) la Biroul RUNOS.

Concursul va avea loc la sediul instituției în zilele de 26 iunie (proba scrisă) și 28 iunie 2016 (interviul), începând cu ora 09:00.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data anunțului, la Biroul RUNOS al DSP Sibiu.

Puteți descărca documentele ajutătoare cu ajutorul link-urilor de mai jos:

Informații suplimentare la telefon: 0369/801811.

17. 03. 06

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de director executiv adjunct economic.

Concursurile se organizează la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III - a, la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de participare la concurs, bibliografia se afișează la sediul și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, www.anfp.gov.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și la numerele de telefon: 0374.112.725, 0374.112.726, 0374.112.741.

16. 10. 14

Direcția de Sănătate Publică a județului Sibiu organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Inspector clasa I grad debutant (specialitatea inginerie biotehnologii industria alimentară) la Compartimentul Inspecția și Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viață.

Concursul va avea loc la sediul instituției în zilele de 15 noiembrie (proba scrisă) și 17 noiembrie 2016 (interviul), începând cu ora 09:00.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data anunțului, la biroul RUNOS al DSP Sibiu.

Puteți descărca documentele ajutătoare cu ajutorul link-urilor de mai jos:

Informații suplimentare la telefon: 0369/801811.

16. 09. 23

Direcția de Sănătate publică a județului Sibiu organizează concurs în baza H.G. Nr. 286/2011 modificată şi completată cu H.G. 1027/2014, H.G. nr. 427/2015 și H.G. nr. 269/2016, pentru ocuparea unui post temporar vacant de asistent medical de igienă sau generalist cu vechime minimă de 5 ani, în cadrul Compartimentului de Evaluare și Promovare a Sănătății.

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Sibiu, mun. Sibiu, str. Gheorghe Bariţiu, nr. 3, în zilele de 11.10.2016 (proba scrisă), ora 09:00 şi 13.10.2016 (interviul), ora 09:00. Dosarele se depun la aceeaşi adresă în perioada 26.09.2016-30.09.2016.

Documente ajutătoare:

Informații suplimentare la sediul instituției, Birou R.U.N.O.S. și la telefon: 0369/801811.