Anunț ocupare funcție publică de conducere vacantă

17. 03. 06

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de director executiv adjunct economic.

Concursurile se organizează la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III - a, la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de participare la concurs, bibliografia se afișează la sediul și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, www.anfp.gov.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și la numerele de telefon: 0374.112.725, 0374.112.726, 0374.112.741.