Anunț concurs de ocupare post vacant

19. 12. 23

NOU! REZULTAT CONCURS!

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI SIBIU organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant personal contractual: 1 POST DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST S, specialitate igienă în cadrul Compartimentului Supraveghere/Control Boli Transmisibile.

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Sibiu, mun. Sibiu, str Gheorghe Bariţiu, nr. 3, în zilele de 21.01.2020 (proba scrisă) şi 22.01.2020 (interviul), începând cu ora 09.00. Dosarele se depun la aceeaşi adresă, Biroul RUNOS, din 24 decembrie 2019 până la data de 10 ianuarie 2020.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Executiv al D.S.P.J. Sibiu (formular tipse completează după verificarea documentelor);
 • Curriculum Vitae;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copie acte studii pentru postul de asistent medical principal generalist S, specialitate igienă:
  • Diplomă/Certificat de absolvire a unei unităţi de învăţământ sanitar superior;
  • Adeverinta specialitate igiena;
  • Adeverinţă grad principal;
 • Copie Carnet de muncă sau, după caz, Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • Certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. avizat pe anul 2020.

Informaţii suplimentare la Biroul RUNOS, Camera 2, telefon 0369-801811, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 1. Tematica concurs ocupare post de ASISTENT MEDICAL GENERALIST S SPECIALITATE IGIENĂ și Bibliografie - Igienă.

PV page 0001