Anunț ocupare post vacant pe durată determinată

16. 09. 23

Direcția de Sănătate publică a județului Sibiu organizează concurs în baza H.G. Nr. 286/2011 modificată şi completată cu H.G. 1027/2014, H.G. nr. 427/2015 și H.G. nr. 269/2016, pentru ocuparea unui post temporar vacant de asistent medical de igienă sau generalist cu vechime minimă de 5 ani, în cadrul Compartimentului de Evaluare și Promovare a Sănătății.

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Sibiu, mun. Sibiu, str. Gheorghe Bariţiu, nr. 3, în zilele de 11.10.2016 (proba scrisă), ora 09:00 şi 13.10.2016 (interviul), ora 09:00. Dosarele se depun la aceeaşi adresă în perioada 26.09.2016-30.09.2016.

Documente ajutătoare:

Informații suplimentare la sediul instituției, Birou R.U.N.O.S. și la telefon: 0369/801811.